Guvernul a modificat printr-o Ordonanţă de Urgenţă aprobată săptămâna trecută, Legea privind Codul fiscal, în sensul exceptării de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a unor categorii de persoane. De asemenea, o altă modificare relevantă introdusă de Ordonanţa adoptată de Guvern vizează extinderea scutirii persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat de la plata impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din activităţi independente, agricole, silvicultură şi piscicultură. Până acum, persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat beneficiau doar de neimpozitarea veniturilor obţinute din salarii sau pensii.

Categoriile de persoane fizice exceptate de la plata CASS şi categoriile de venituri pentru care nu vor datora contribuţie sunt copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 26 de ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor. Aceste categorii datorează contribuţie, dar numai pentru situaţia în care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, agricole, silvicultură şi piscicultură. O altă categorie exceptată vizează tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului. În cazul în care aceştia realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, din activităţi independente, agricole, silvicultură şi piscicultură sau sunt beneficiari de ajutor social, acordat conform Legii privind venitul minim garantat, pentru aceste venituri datorează contribuţie.

Soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate, sunt exceptate de la plata CASS

Soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate, dar şi persoanele persecutate politic de fostul regim comunist sau magistraţii înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice, în timpul regimului comunist, veteranii şi văduvele veteranilor de război fac parte de asemenea din categoriile exceptate de la plata CASS. În aceeaşi situaţie sunt şi persoanele ale căror drepturi au fost stabilite prin Legea privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961 şi luptătorii răniţi în revoluţia din Decembrie 1989, persoanele cu handicap, pentru veniturile obţinute în baza Legii privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuţia; femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuţia sau dacă nivelul acestora este sub valoarea salariului de bază minim brut pe ţară.

 

Comments

comments

DISTRIBUIȚI