Pacienții cu afecțiuni grave care nu pot fi trataţi la stat pot beneficia de tratamente în spitalele private. La propunerea Ministerului Sanatatii, Guvernul a aprobat o Ordonanță care prevede reglementări menite să asigure un acces mai bun al pacienților la servicii medicale și medicamente.

Printre măsurile adoptate de Executiv, se numără extinderea exceptării temporare a obligatiei de plată a taxei clawback, de la 2 la 3 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru deținătorii autorizațiilor de punere pe piaţă a medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană.

Prin această măsură se asigură continuitatea accesului la imunoglobulină și prezența pe piață a medicamentelor derivate din sânge uman și plasmă umană, medicamente care nu au alternativă terapeutică.

O altă reglementare cuprinsă în actul normativ este menită să îmbunătățească accesul pacienților la serviciile medicale necesare, prin modificarea Ordonanței 28/2003. Astfel, pacienții cu afecțiuni grave, pentru care nu pot fi asigurate servicii medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, pot beneficia de tratamente în străinătate sau asigurate de furnizorii privați de servicii medicale din România. Prin aceasta reglementare se creează cadrul legal în vederea modificării Ordinului 50/2004, astfel încât tratamentele acordate în unități spitalicești din străinătate, precum și cele acordate de furnizorii privați de servicii medicale din România, să fie suportate din Bugetul Ministerului Sănătății.

Comments

comments