Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş informează că tinerii, elevi şi studenţi, pe perioada vacanţei de vară au posibilitatea de a-şi consolida cunoştinţele teoretice şi forma abilităţile prin efectuarea unui stagiu de pregătire practică la diverşi agenţi economici.

Astfel, practica elevilor şi studenţilor se organizează şi se desfăşoară pe baza unui contract – cadru de colaborare sau a unei convenţii, după caz, încheiată între organizator şi partenerul de practică.

Calitatea de organizator o poate deţine unitatea sau instituţia de învăţământ preuniversitar, respectiv universitar, care desfăşoară activităţi instructiv – educative şi formative; calitatea de partener o poate deţine orice societate comercială, o instituţie centrală ori locală sau orice altă persoană juridică ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu specializările cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi care poate participa la procesul de instruire practică a studenţilor şi elevilor.

Activitatea de practică se poate desfăşura cu program săptămânal sau cumulat, la sfârşit de semestru sau de an de studii, în conformitate cu planul de învăţământ.

Pe perioada de practică, partenerul de practică îl poate angaja pe practicant, în condiţiile Codului Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza unui contract de muncă pe durată determinată, prin negocierea remuneraţiei.

Pentru practicanţii angajaţi, partenerul de practică efectuează evaluarea cunoştinţelor, respectând conţinutul programei analitice/portofoliului de practică.   

Organizatorii de practică, unităţi şi instituţii de învăţământ, beneficiază de o subvenţie financiară suplimentară, echivalentă cu 5% din alocaţia anuală pentru fiecare elev sau student, subvenţia fiind alocată din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

Comments

comments