Ocolul Silvic Privat „Stejarii Muscelului” a fost înfiinţat în anul 2011. A început cu administrarea a 7.000 de ha de pădure, iar în prezent echipa se poate lăuda cu o creştere semnificativă, ajungând la o suprafaţă de 17.400 ha de fond forestier situat în judeţele Argeş, Dâmboviţa şi Vâlcea.

Pilonul principal de finanţare îl reprezintă gestionarea suprafeţelor de fond forestier deţinute de societăţile cu acţionariat străin, Ocolul Silvic Privat Stejarii Muscelului administrând 4.000 de ha de pădure cu capital străin. Echipa este formată din 46 de angajaţi: ingineri, tehnicieni şi 35 de pădurari, ce au în îngrijire 35 de cantoane. Calitatea, dar şi grija pentru natură este demonstrată de faptul că OSP „Stejarii Muscelului” este singurul ocol din ţară care a preluat suprafeţele de pădure abandonate de stat sau de Regia Naţională a Pădurilor.

„O poveste interesantă, însă care nu a interesat pe nimeni mai mult decât ca date statistice a fost bătălia pe care am dus-o pentru prelucrarea şi asigurarea liniştii în pădurile abandonate de 10 – 15 ani de structurile silvice de stat. Statistic, la nivel de ţară sunt 500.000 de ha de pădure nepăzite. Noi nu ne ocupăm de statistici, noi am făcut ceva, am demonstrat că se poate asigura paza şi la astfel de păduri, scăpate de sub controlul silvic de mai mulţi ani. Dacă eşti perseverent în faţa greutăţilor întâlnite, reuşeşti să le câştigi încrederea proprietarilor. Doi ani ne-am luptat cu mentalităţile oamenilor, ale colegilor de breaslă, dar şi cu persoanele care se ocupă cu tăiatul pădurilor, pentru că nu pe toţi îi putem denumi hoţi. Am avut o colaborare foarte bună cu Inspectoratul de Jandarmi, cu care colaborăm în continuare, efectuând 2 – 3 patrulări pe lună, dar şi cu secţiile de poliţie, care ne-au sprijinit permanent. Am avut o idee bună în momentul când am angajat oameni din sat cu referinţe bune şi în general fără serviciu, pe care i-am calificat în domeniu. Am creat o echipă cu un spirit puternic de apartenenţă la o idee – să ocrotim pădurea şi să le dăm încredere proprietarilor că pot beneficia de pădure şi de produsele ei într-un mod superior”, au declarat reprezentanţii Ocolului Silvic Privat Stejarii Muscelului. 

Pe raza ocolului silvic există o mare alternanţă de tipuri de proprietăţi: păduri ale unităţilor teritorial-administrative, ale parohiilor, păduri proprietate privată, păduri deţinute de persoane juridice şi păduri ale formelor asociative. Acestea se întind din etajul deluros de gorunete până în etajul montan al molidişurilor, având o largă amplitudine ecologică. Cele mai răspândite tipuri naturale de pădure sunt cele de molidiş, amestec normal de răşinoase şi fag cu floră de mull; Făget montan pe soluri schelete cu flora de mull; Gorunet de coastă cu graminee şi Luzula; Gorunet cu flora de mull.

Obiectivul principal al OSP „Stejarii Muscelului” este îngrijirea şi conducerea arboretelor, care  reprezintă intervenţia activă a silvicultorului pentru dirijarea unor procese ecologice naturale din arboret, având ca scop realizarea celei mai convenabile structuri pentru optimizarea, chiar maximalizarea îndeplinirii funcţiilor productive şi ecoprotective de către pădure.

Obiectivele strategice ale activităţii Ocolului Silvic „Stejarii Muscelului” sunt:

– asigurarea pazei şi integrităţii fondului forestier;
– valorificarea superioară a masei lemnoase;
– asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare prin lucrări specifice de protecţia pădurilor;
– executarea la timp şi în mod corespunzător a lucrărilor de întreţinere în arboretele tinere;
– executarea lucrărilor de cultură şi refacerea pădurilor, folosind materiale biologice valoroase, asigurând regenerarea pădurilor pe suprafeţele de pe care se recoltează masa lemnoasă;
– aplicarea corectă a tratamentelor, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice;
– asigurarea stabilităţii şi creşterea capacităţii funcţionale a ecosistemelor forestiere;
– îmbunătăţirea accesibilităţii fondului forestier;
– valorificarea superioară a produselor pădurii, altele decât lemnul, în vederea creşterii producţiei silvice;
– ridicarea nivelului de trai al comunităţii, prin participarea la valorificarea potenţialului productiv silvo-pastoral.

Serviciile pe care le oferim:

– administrarea fondului forestier diferiţilor proprietari;  paza pădurilor;
– planificarea lucrărilor de îngrijire a pădurilor;
– planificarea lucrărilor de exploatare forestieră;
– protecţia pădurilor; lucrări de protecţie a pădurilor;
– lucrări de marcare şi punere în valoare pentru proprietarii de pădure şi păşuni împădurite din raza ocolului;
– estimarea netă a valorii lemnului pe picior;
– organizarea de licitaţii pentru vânzarea materialului lemnos pe picior sau la drum auto;
– fundamentarea ecologică, tehnică şi economică a lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor: regenerarea pădurilor; lucrări de împădurire; proiectare şi execuţie şantiere de împăduriri; îngrijirea plantaţiilor; tăieri de îngrijire în arboretele tinere: degajări, curăţiri, rărituri;
– amenajarea pădurilor: prevenirea şi stingerea incendiilor; monitorizarea situaţiilor de urgenţă, evaluarea informaţiilor, înştiinţarea, avertizarea, prealarmarea, gestionarea incendiilor de pădure.

Comments

comments