Începând cu data de 15.11.2017 OAMGMAMR filiala Argeș derulează activitatea de eliberare a avizului anual –・2018 pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist/asistent medical/moașă.

Acordarea avizului pentru anul 2018 se face în baza depunerii de către solicitant la secretariatul filialei a următoarelor documente:

・ cerere tip (poate fi descărcată de pe site-ul www.oammr-arges.ro link-ul Informatii utile/Formulare tip sau poate fi pusă la dispoziție la sediul filialei);
・ copie a poliței de asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională (asigurare de malpraxis) valabilă pentru perioada 01.01.2018 –・31.12.2018, (se păstrează limitele aplicate şi în anul 2017, respectiv valoarea minimă a poliței este:
a) 10.000 EURO pentru asistenții medicali generaliști/asistenții medicali/moașe care își exercită profesia în unitățile sanitare cu paturi;
b) 4.000 EURO pentru asistenții medicali generaliști/asistenții medicali/moașe care își exercită profesia în cabinete de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale;
c) 2.000 EURO pentru asistenții medicali de farmacie);
・ extras din Revisal (Raport per salariat) semnat și ștampilat de către angajator, excepție fac asistenții medicali din unitățile sanitare care virează cotizația lunar;
・ numărul mimim de 30 credite EMC cumulat în anul 2017 (se vor depune în copie doar acele certificate, diplome, atestate etc. pentru cursuri/manifestări, altele decât cele organizate de OAMGMAMR filiala Argeș);
・ copie a Certificatului de membru;
・ copie a documentelor care atestă întreruperea de activitate, după caz.

NOTĂ: Asistenții medicali pensionari care își continuă activitatea vor depune și certificat se sănătate fizică și psihică în vederea eliberării avizului.

Program de lucru: Luni –€ Joi, orele 08.00-16.00.

Informații suplimentare pot fi obținute la secretariatul OAMGMAMR Argeș, telefon 0348 401 082.

”€Amintim asistenților medicali argeșeni că exercitarea legală a profesiei de asistent medical se face exclusiv cu respectarea condițiilor prevăzute de legea exercitării profesiei noastre, și anume, deținerea Certificatului de membru, însoțit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei” a declarat Estera Stămoiu, președintele Ordinului Asistenților Medicali Argeș.

Comments

comments