Nu este obligatoriu ca fiecare gospodărie să dețină hidranți pentru cazurile de incendiu

0
306

PRECIZARI PRIVIND HIDRANTII DE INCENDIU: în urma informațiilor eronate, difuzate în presă, privind așa-zisa obligație a populației de a echipa gospodăriile cu hidranți împotriva incendiilor, Ministerul Dezvoltării, Administrației și Fondurilor Europene face următoarele precizări:

MDRAPFE a lansat în consultare publică proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare.

Obiectul acestui proiect îl constituie propunerea unor măsuri pentru facilitarea intervențiilor în caz de incendiu. Necesitatea proiectului a pornit de la neregulile constatate pe teren de către reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, respectiv starea de funcționare necorespunzătoare a hidranților sau lipsa acestora în unele zone cu risc de incendiu crescut.

Proiectul NU vizează obligația ca fiecare gospodărie din țară să dețină hidranți sau sisteme corespunzătoare pentru cazurile de incendiu.
Pentru unitățile administrativ – teritoriale unde există rețea de alimentare cu apă, proiectul prevede obligația asigurării debitului și a presiunii necesare funcționării hidranților.

În cazul unităților administrativ – teritoriale unde nu există rețea de alimentare cu apă, pentru obiectivele de utilitate publică protejate la incendiu (unități de alimentație publică, biblioteci, cămine culturale etc) este necesară asigurarea unei gospodării proprii de incendiu.

Prin gospodărie proprie de incendiu, așa cum este prevăzut în reglementarea tehnică “Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a – Instalații de stingere, indicativ P 118/2-2013”, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2463/2013, se înțelege infrastructura tehnico – edilitară ce presupune rezerva de apă necesară funcționării sistemului de securitate la incendiu, sistemul de pompare (pompe active, rezervor hidrofor etc.) și sistemul de avertizare la incendiu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here