Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, a publicat spre consultare publică, vineri, 15 ianuarie, o variantă de lucru a proiectului Normelor metodologice de aplicare a Legii privind Achizitiile publice (clasice).

Principalele noutăţi pe care le aduc acest norme se referă la modalitatea de consultare a pieţei, reguli pentru evaluarea în avans (ex-ante) a documentaţiei de atribuire, explicitarea criteriilor de atribuire „calitate-preţ” şi „costul cel mai scăzut” aplicarea procedurii simplificate.

Spre exemplu, sunt detaliate criteriile de atribuire „€calitate-preţ” şi „costul cel mai scăzut” care au fost introduse ca elemente de noutate prin Legea achiziţiilor publice.

Se precizează că aplicarea criteriului de atribuire „calitate-preţ” este obligatorie în cazul contractelor având ca obiect prestaţii intelectuale (de natura celor de consultanţă/asistenţă tehnică, elaborare studii, proiectare, supervizare, sau altele asemenea, aferente unor proiecte de complexitate ridicată), iar stabilirea ofertei câştigătoare se realizează prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare, unde ponderea alocată factorului pret nu poate fi mai mare de 40%.

Un alt exemplu se referă la detalierea modului în care autoritatea contractantă va realiza consultarea pieţei. Astfel, anunţul prin care se iniţiază consultarea pieţei, ce va fi publicat în SEAP, trebuie să conţină o serie de elemente obligatorii, iar autoritatea contractantă are la dispozitie mai multe variante pentru a desfăsura efectiv procesul de consultare şi a utiliza propunerile/comentariile primite. Aspectele supuse consultării vizează, fără a se limita la acestea, potentiale solutii tehnice, financiare sau contractuale pentru satisfacerea nevoii autorităţii contractante, precum şi aspecte legate de strategia de contractare, inclusiv divizare pe loturi, posibilitatea solicitării de oferte alternative şi altele asemenea.

În plus, prin această primă versiune a proiectului, se propune, în spirit de transparenţă, ca toate tipurile de proceduri să fie desfăsurate, ca regulă, integral prin mijloace electronice (on-line).

Precizări:
·        Proiectul publicat spre consultare publică vineri, 15 ianuarie, este o primă versiune, pentru care ANAP doreste să obtină contributii de substantă de la toate părtile interesate. 

·        ANAP va centraliza toate propunerile/sugestiile primite, acestea vor fi integrate în proiect şi, ulterior, va mai fi publicată o versiune consolidată a proiectului. Și aceasta, la rândul ei, va fi supusă unei etape de consultări publice –・cea prevăzută de Legea nr. 52/2003 a transparenţei decizionale.

·        ANAP va publica la începutul săptămânii viitoare un calendar al dezbaterilor pe care le va organiza pe marginea acestui proiect, la care vor fi invitate toate părtile interesate. De asemenea, va fi publicat un formular prin care cei interesaţi vor putea să transmită electronic propunerile/comentariile, ce se poate descărca de pe site-ul http://www.anrmap.ro/ro/web/public/transparenta-decizionala sau le pot trimite direct, în format electronic, la adresa de e-mail transparenta.decizionala@anap.gov.ro.

Comments

comments