Modificări privind reglementările contabile în privinţa dividendelor

ANAF anunţă că au fost completate Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate. Modificarea se referă la înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de distribuire de dividende în cursul exerciţiului financiar (trimestrial).

Entităţile care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestrială de dividende, vor întocmi situaţii financiare interimare care:
sunt formate din :
– bilanţ
– contul de profit şi pierdere.
– au scop special, fiind destinate repartizării de dividende în cursul exerciţiului financiar.

În vederea întocmirii situaţiilor financiare interimare se va efectua inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

Veniturile şi cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la începutul exerciţiului financiar până la finele trimestrului pentru care entitatea a optat să repartizeze dividende.

Situaţiile financiare interimare:
– sunt însoţite de politicile contabile semnificative
– se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor.

Dividendele repartizate în cursul anului se regularizează pe seama dividendelor distribuite pe baza situaţiilor financiare anuale aprobate potrivit legii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here