Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice va realiza în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) o rețea securizată de comunicații de arie extinsă pentru Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, potrivit unei Hotărâri adoptată miercuri de Guvern.

 

Realizarea rețelei securizate de comunicații de arie extinsă va crea premisele pentru asigurarea unor servicii de comunicații fiabile, precum și asigurarea schimbului de informații în condiții de securitate între toate locațiile ANOFM, unitățile din subordine și structurile din cadrul acestora, cu costuri predictibile cât mai scăzute.

De asemenea, se asigură condițiile necesare pentru realizarea schimbului de informații între ANOFM și celelalte instituții publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Muncii.

Instituțiile cu care ANOFM se interconectează conform atribuțiilor legale au sisteme informatice găzduite în centrul de date administrat de STS. În aceste condiții, se impune modificarea rețelei de comunicații a ANOFM astfel încât să răspundă necesităților actuale ale tuturor instituțiilor cu atribuții și funcții în domeniul muncii și securității sociale.

Astfel, potrivit actului normativ, STS va asigura segmentul de transport de date interurban al acestei rețele cu titlu gratuit, iar segmentele urbane (conexiunile de buclă locală) prin care structurile teritoriale ale ANOFM accesează rețeaua de comunicații, vor fi formate din legături de date achiziționate de furnizori de pe piața publică.

Aceste conexiuni de buclă locală dintre punctele de prezență ale STS (reședințe de județ și municipiul București) și locațiile în care își desfășoară activitatea aparatul central al instituției și structurile din subordine din cadrul acestora, se vor asigura, în mod transparent de către STS, în condițiile legislației în domeniul achizițiilor publice. De asemenea, STS va gestiona rețeaua conform cerințelor beneficiarului.

Informații suplimentare:

Potrivit Legii 202/2006, stabilirea, plata şi evidenţa drepturilor băneşti ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi realizarea celorlalte atribuţii deţinute de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi de unităţile din subordine, impune, printre altele, necesitatea interconectării locaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea aparatul central al instituţiei, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, centrele regionale de formare profesională a adulţilor precum şi Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului Propriu.
În prezent interconectarea locațiilor instituțiilor cu care ANOFM colaborează se realizează pe o soluție de tranziție care asigură doar servicii critice minime necesare funcționării Agenției.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI