Ministerul Finantelor Publice propune majorarea bugetului alocat schemei de ajutor de stat de la 100 de milioane de euro, la 145 de milioane de euro anual

Ministerul Finantelor Publice propune majorarea bugetului alocat schemei de ajutor de stat de stimulare a investitiilor cu impact major în economie de la 100 de milioane de euro anual, la 145 de milioane de euro anual, echivalent în lei, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate.

Decizia vine în urma interesului deosebit manifestat de un număr în crestere de investitori pentru realizarea unor investitii de mare anvergură, cu importante efecte în economie, orientate spre sectoarele de activitate de vârf. Totodată, în prezent, pentru întreprinderile mari care intentionează realizarea unor astfel de investitii nu mai există un alt mecanism de finantare la nivel national.

Ministerul Finantelor Publice propune si modificarea mecanismului de înregistrare a proiectelor si selectare a beneficiarilor, criteriile de departajare fiind cuantificabile si transparente, stabilite pe bază de punctaj. Scopul este acela de a asigura un tratament egal întreprinderilor si eficientizarea procesului de evaluare cu încadrarea, totodată, în bugetele alocate schemei. De asemenea, este luată în calcul introducerea si clarificarea anumitor definitii si reglementări specifice în vederea corelării cu prevederile legislatiei europene în materie.

Mentionăm că mecanisme similare de stimulare a atragerii de investitii sunt  practicate de majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu legislatia comunitară în domeniul ajutorului de stat, si reprezintă un criteriu determinant în procesul de alegere a locatiilor pentru amplasarea viitoarelor investitii.

***

Ministerul Finantelor Publice implementează, începând cu luna noiembrie 2014, schema de ajutor de stat aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 care are ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major în economie.

În prezent, înregistrarea cererilor de finantare în baza schemei se realizează în sesiune continuă până la atingerea nivelului bugetului anual alocat schemei. Înregistrarea Cererilor de acord pentru finantare a fost suspendată începând cu data de 26.06.2015 urmare a atingerii nivelului bugetului anual alocat schemei. Bilantul la 31.12.2015 al implementării schemei se regăseste prezentat în detaliu la adresa http://www.mfinante.gov.ro/hg807.html?pagina=domenii#tabs-6

Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, întreprinderile care realizează proiecte de investitii cu o valoare totală, fără T.V.A., de minimum 10 milioane de euro.

Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor după efectuarea totală sau partială a cheltuielilor eligibile aprobate prin acordurile pentru finantare, sub formă de sume nerambursabile, în limita intensitătii maxim admisibile conform Hărtii ajutoarelor regionale pentru România valabilă pentru perioada 2014-2020.

Sunt considerate cheltuieli eligibile, costurile fără T.V.A. aferente realizării, respectiv achizitionării de active corporale si necorporale, precum si cheltuielile privind închirierea constructiilor, aferente investitiei initiale.
Perioada de derulare a schemei este 2014-2020 pentru emiterea de acorduri pentru finantare, respectiv 2015-2023 pentru plata ajutorului de stat.
      
Deschiderea următoarei sesiuni de înregistrare a cererilor de finantare în baza schemei de ajutor de stat instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 va fi comunicată pe site-ul Ministerului Finantelor Publice cu cel putin 30 de zile înainte.

***
Proiectul de act normativ pentru modificarea schemei de ajutor de stat instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014, însotit de Nota de fundamentare, a fost publicat pentru consultare publică pe site-ul ministerului, la sectiunea Transparentă decizională –・Proiecte acte normative. Toti cei interesati pot transmite eventuale propuneri, sugestii sau opinii la adresa: publicinfo@mfinante.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here