Ministerul Finanţelor Publice precizează: cum se impozitează tichetele de masă, creşă sau cadou şi voucherele de vacanţă. La data de 1 ianuarie 2019 a intrat in vigoare Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare care reglementează acordarea, in beneficiul angajaţilor, a biletelor de valoare (tichete de masă, tichete cadou, tichete de creşă, tichete culturale şi vouchere de vacanţă).

În sensul impozitului pe venit şi al contribuţiilor sociale obligatorii:

Tichete de masă, tichete de creşă, tichete culturale şi vouchere de vacanţă sunt considerate avantaje.
– se iau în calcul la stabilirea impozitului pe veniturile din salarii
– nu intră în baza de calcul a contribuţiilor sociale obligatorii.

Dacă valoarea, pentru fiecare persoană în parte, a cadourilor, inclusiv tichetelelor cadou, oferite de angajatori salariaţilor şi copiilor minori ai acestora, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie, nu depăşeşte limita de 150 lei, acestea nu se iau în calcul la stabilirea impozitului pe veniturile din salarii si nu intră în baza de calcul a contribuţiilor sociale obligatorii.

Pentru partea care depăşeşte limita de 150 lei, aceasta reprezintă venit impozabil din salarii, se ia în calcul la stabilirea impozitului pe veniturile din salarii si intră în baza de calcul a contribuţiilor sociale obligatorii.

In sensul impozitului pe profit:

Sumele corespunzătoare tichetelor de masă şi voucherelor de vacanţă acordate de angajator salariaţilor, sunt cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe profit in limitele valorii nominale.

Cheltuielile reprezentând cadouri, inclusiv tichete cadou oferite salariaţilor şi copiilor minori ai acestora, tichete de creşă, tichete culturale se incadrează in categoria cheltuielilor sociale care sunt deductibile limitat la determinarea profitului impozabil în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii.

Comments

comments