EXCLUSIVITATE În toamna anului trecut, toată lumea se aştepta să fie începute lucrările de demolare a clădirii Gării Sud din Piteşti. Am ajuns în primăvara lui 2013, iar gara a rămas tot în picioare, însă nimeni nu a ştiut de ce anume! Ei bine, de curând am intrat în posesia documentului care dezvăluie de ce anume lucrările au întârziat şi cum Ministerul Culturii se opune demolării clădirii Gării din Piteşti deoarece aceasta se încadrează în categoria monumentelor istorice. Documentul la care vom face referire este trimis de Ministerul Culturii către Direcţia pentru Cultură Argeş şi datează din 7 martie 2013. Prin acesta, se solicită stoparea lucrărilor de demolare asupra vechii clădiri ce aparţine Gării Sud şi demararea procedurilor de clasare a acesteia în vederea declarării drept monument istoric. Mai pe înţelesul tuturor, „clasarea” este procedura prin care se conferă regim de monument istoric unui imobil.
Tot în respectivul document se mai arată că atunci când Primăria Piteşti a aprobat PUZ – ul de modernizare a Gării Piteşti, prin demolarea actualei clădiri, documentaţia respectivă nu a avut şi aprobarea Ministerului Culturii. Ca atare, la acest moment, Ministerul a solicitat municipalităţii să trimită întreaga documentaţie, iar în paralel cu asta, clădirea gării, veche de 140 de ani, să fie declarată monument istoric.
Ulterior îndeplinirii acestor proceduri, Ministerul mai solicită, prin intermediul Direcţiei pentru Cultură Argeş, ca CNCF CFR SA să fie informată asupra schimbării ce urmează să aibă loc, după care, împreună cu autorităţile din Piteşti, să găsească o soluţie în vederea conservării clădirii originale a gării. Reamintim că gara din Piteşti a fost inaugurată pe vremea lui Carol I şi, conform deciziei luate de Primăria Piteşti, urma să fie demolată şi înlocuită o gară ultramodernă, investiţia ridicându-se la peste 14 milioane de euro.

Ministerul solicită şi modificarea proiectului de construcţie a noii gări

Iată şi cum sună adresa trimisă de la Ministerul Culturii, Direcţia Patrimoniu Cultural: „Ca urmare a sesizării înregistrate la D.P.C. cu nr. 324/04.02.2013, anexată în copie, prin care se solicită acordarea statutului de monument istoric pentru obiectivul ,,Gara Sud Piteşti” în vederea protejării acestuia de distrugerea prevăzută prin proiectul de construire a unei gări noi, vă comunicăm:
1. Construcţia şi zona construită protejată din care face parte au fost propuse pentru clasare prin studiul istoric de fundamentare al PUG Piteşti, avizat de MC cu nr. 160-U/20.05.2010.
2. PUZ – ul de ,,modernizare a Gării Piteşti” prin demolarea gării actuale, aprobat de Primărie şi proiectul noii gări, pentru care s-a obţinut autorizaţie de construire, nu au fost transmise Ministerului Culturii spre avizare.
Având în vedere cele de mai sus, vă solicităm analizarea în cadrul următoarei şedinţe a Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice, numărul 5, a următoarelor aspecte:
1. Declanşarea procedurii de clasare de urgenţă a obiectivului „Gara Sud Piteşti”. În această situaţie, veţi întocmi şi transmite la Ministerul Culturii – D.P.C. Dosarul din clasare şi veţi comunica deţinătorului, CNCF ,,CFR” S.A., noul statut de monument istoric al obiectivului şi obligaţiile ce rezultă privind conţinutul documentaţiilor elaborate şi verificate de expert/specialist atestat MC, în conformitate cu reglementările în vigoare privind protejarea monumentelor istorice.
2. Analizarea situaţiei create prin aprobarea PUZ şi emiterea AD/AC de demolare a actualei gări şi construire a noii gări, fără avizul MC.
3. Analizarea, împreună cu reprezentanţii Primăriei şi ai CNFC a soluţiei de conservare şi restaurare parţială sau totală a gării actuale şi a propunerilor de modificare a proiectului de demolare şi construcţie nouă, prin soluţii de extindere a clădirii istorice. Veţi informa MC-DPC cu privire la concluziile şedinţei şi demersurile întreprinse de dumneavoastră  pentru reglementarea situaţiei”.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI