Miercuri, 28.10.2015, ora 14.00, la sala de ședințe a Primăriei Topoloveni are loc ședința ordinară de consiliu local a lunii octombrie.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte de hotărâri inițiate de primarul Gheorghiță Boțârcă:

·    suplimentarea obiectului contractului de concesiune nr. 7490/2013, încheiat cu CMI ”Dr. Rizea Oana Rodica”, prin acordarea a încă un spațiu medical cu destinație pentru radiologie dentară, precum și pentru aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul de concesiune;
·    Aprobarea dezmembrării terenului intravilan în suprafață de 200 mp, reprezentând incinta ”Piața oraș Topoloveni”, în trei loturi distincte;
·    Corectarea suprafeței terenului dat în concesiune dlui. Dinu Manuel, precum și pentru exprimarea acordului de transmitere a concesiunii terenului, în suprafața corectată, de la concesionarul Dinu Manuel către Dinu Iamina – ca urmare a cumpărării a construcțiilor situate pe terenul concesionat de către Dinu Iamina;
·    Aprobarea Raportului privind modul de colectare a veniturilor proprii ale bugetului local, la data de 30 septembrie 2015;
·    Achiziția unui număr de două terenuri, de pe piața liberă, cu destinații pentru construcție de locuințe prin program ANL; amenajare campus școlar cu edificare construcții reprezentând sediu liceu tehnologic și alte construcții specifice acestei unități de învățământ, precum și cu alte destinații stabilite prin PUG;
·    Aprobarea investiției – Extindere sistem de distribuție gaze naturale până la punctul de consum ”Grădiniță cu program normal și prelungit” situat în or. Topoloveni, str. Zăvoiului nr. 90, jud. Argeș – ce se va efectua de către operatorul de serviciu distribuție gaze S.C. Distrigaz Sud Rețele SRL – GDF Suez Energy România; aprobarea cofinanțării investiției de către consiliul local; plata tarifului de racordare și acord de acces la sistemul de distribuție, precum și pentru desemnarea persoanelor care să semneze contractul de finanțare ce se va încheia cu acest operator;
·    Stabilirea funcțiilor corespunzătoare posturilor contractuale înființate ca urmare a implementării de proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile care au avut, ca indicator de rezultat, înființarea de posturi permanente; precum și pentru aprobarea Statului de funcții modificat, în urma suplimentării numărului de posturi existent la nivelul structurii funcționale a autorităților administrației publice ale orasului Topoloveni pentru anul 2015, cu posturile nou înființate;
·    Diverse: Prezentarea Planului teritorial comun de acțiune–Cadru pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile…

Comments

comments

DISTRIBUIȚI