TopoloveniMiercuri, 28.05.2014, ora 14.00, la sala de ședințe a Primăriei Topoloveni, consilierii locali se întrunesc pentru a dezbate și aproba proiecte de hotărâri în ședința ordinară a lunii mai.

Pe ordinea de zi a ședinței se află următoarele proiecte de hotărâri:
• Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Topoloveni în anul 2014;
• Aprobarea efectuării unor cheltuieli conexe proiectului ”Modernizarea și reabilitarea rețelei de străzi urbane în orașul Topoloveni”;
• Concesionarea unui teren în suprafață de 1 (un) mp din domeniul public al orașului Topoloveni, situat în zona blocului P34, prin procedura încredințării directe, către GDF Suez Energy România S.A. în vederea amplasării unei Stații de protecție Catodică (SPC) a conductelor de gaze naturale;
• Aprobarea Studiului de oportunitate în vederea inițierii concesionării unui teren în suprafață de 2 mp, proprietate publică a orașului Topoloveni, situat în spatele blocului P22, ap 2, în vederea construirii unor trepte de acces;
• Aprobarea numărului total de posturi la nivelul UAT orașul Topoloveni, precum și pentru aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului, instituțiilor și serviciilor publice subordonate consiliului local al orașului Topoloveni, pentru anul 2014;
• Înființarea Unității de Implementare a Proiectului (UIP) ”Centrala fotovoltaică de 3 Mwp de producere a energiei electrice și asigurarea serviciilor de mentenanță și service pe o perioadă de 5 ani” în orașul Topoloveni;
• Conferirea titlului de ”Cetățean de onoare al orașului Topoloveni” domnului Marian Nicolescu, persoană fizică cu cetățenie română și americană, pentru merite deosebite în promovarea brandurilor locale și tradiționale în SUA;
• Premierea elevilor unităților  de învățământ preuniversitar din orașul Topoloveni care au obținut rezultate deosebite la nivel național și a profesorilor îndrumători, pentru anul școlar 2013-2014; acordarea unei recompense bănești familiilor care împlinesc 50 de ani de la încheierea căsătoriei.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI