MApN continuă procesul de recrutare a soldaţilor și gradaţilor rezervişti voluntari. Se opferă salariu şi beneficii!

„România are nevoie de tine! Te simţi puternic, curajos, gata să-ţi aperi ţara dacă va fi nevoie? Fii rezervist voluntar!” este mesajul Armatei Române.

Procesul de recrutare a rezerviştilor voluntari ai Armatei României continuă până la 20 octombrie cu activitățile de selecționare a candidaților care doresc să încadreze funcții de soldați și gradați rezerviști voluntari. Sunt disponibile aproximativ 2.000 de posturi pentru gradaţi şi soldaţi rezervişti voluntari.

Procedurile de recrutare se desfășoară în baza Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari şi a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate cu Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 25/2017.

Sunt disponibile aproximativ 2.000 de posturi pentru gradaţi şi soldaţi rezervişti voluntari.

Pentru alte detalii, cei interesaţi se pot adresa centrelor militare județene sau de sector. Adresele poștale și datele de contact ale centrelor sunt disponibile pe pagina de internet dedicată recrutării, accesând http://recrutare.mapn.ro/index.php?pagina=Contact

sau http://www.mapn.ro/contact/index.php.

Soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari, recrutaţi în baza Legii nr. 270/2015, reprezintă o categorie de personal militar în rezervă, distinctă faţă de cea a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, care sunt recrutaţi în baza Legii nr. 384/2006 şi fac parte din rândul personalului militar în activitate.

Voluntarii rezerviști urmează să primească pe toată perioada în care vor avea acest statut, 10% din salariul de bază. Sistemul presupune o pregătire de formare inițială, care poate dura trei sau patru luni. După aceea vor urma stagii de pregătire periodice, care vor dura o săptămână sau două și prin care se urmărește reîmprospătare cunoștințelor. Se urmărește, în principal, atragerea tinerilor care nu au avut legătură cu armata, dar care sunt trecuți printr-un sistem de formare menit să le ofere cunoștințele necesare pentru a fi apți să utilizeze tehnica militară.

În Statutul rezerviștilor voluntari se precizează că aceștia vor fi declarați în sistemul public de pensii, de asigurări sociale de sănătate și în sistemul asigurărilor de șomaj pe perioada în care participă la instruire și misiuni. De asemenea, vor beneficia de drepturi salariale prevăzute pentru personalul militar activ, vor avea prime de fidelitate, măsuri de protecție socială, asistență medicală, recuperare după participarea la misiuni, drepturi de echipare și de hrană, pensii și despăgubiri în caz de invalidate sau decontarea deplasărilor în afara garnizoanei de reşedinţă pe timpul chemării de către unităţile militare.

Potrivit legii, pot fi recrutați cei care au între 18 și 55 de ani, nu au avut o condamnare penală în urma unei hotărâri judecătorești definitive. De asemenea, nu trebuie să facă parte dintr-o organizație interzisă de legislația română și să nu aparțină unor culte care contravin normelor de păstrare a ordinii publice sau care încalcă bunele moravuri.

Cei care au îndeplinit serviciul militar activ nu mai parcurg programul de instruire inițială. La finalul perioadei de pregătire se depune jurământul militar. Legea mai spune că primul contract se încheie pe o perioadă de patru ani, iar următoarele pe o perioadă de maxim trei ani. La finalul contractului, rezerviștii voluntari sunt trecuți în poziția de rezervist, în rezerva de mobilizare.

Pentru înscrierea în procesul de recrutare şi selecţie, candidaţii se vor prezenta la sediul centrului militar județean sau de sector pe a cărui rază de responsabilitate îşi au domiciliul pentru a completa o cerere, având asupra lor următoarele documente:
a) actul de identitate, în original şi în copie;
b) certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim șase luni înainte de data depunerii;
c) acte de studii şi/sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în viaţa civilă, în original şi în copie;
d) permisul de conducere, în original şi în copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice;
e) livretul militar, în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist.

La prezentarea la centrul militar, candidaţii vor fi informaţi cu privire la etapele pe care le presupune procesul de recrutare şi selecţie a rezerviştilor voluntari, respectiv unitatea militară în care urmează să susţină probele de selecţie, unitatea sanitară militară unde urmează să susţină examinarea medicală, unitatea militară/centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire iniţială (dacă este cazul). De asemenea, candidaţii fără pregătire militară vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor, în sensul orientării către armele/serviciile şi specialităţile militare pentru care aceştia prezintă aptitudini.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.