Extragerea bonurilor fiscale câstigătoare emise între 1 şi 31 iulie 2016 este programată duminică, 21 august.

Fondul de premiere este de 1 milion de lei, sumă din care vor fi acordate cel mult 100 de premii.

Selecţia câştigătorilor va fi realizată în două etape. Astfel, duminică, 21 august 2016, va fi organizată prima etapă, când vor fi extrase bilele care vor determina ziua emiterii şi valoarea bonurilor câstigătoare. După centralizare, dacă numărul cererilor de revendicare este mai mare de 100, va fi organizată cea de-a doua extragere, pentru determinarea celor maxim 100 de bonuri câstigătoare.

Detalii despre prima etapă de selectie a câstigătorilor Loteriei bonurilor fiscale din 21 august a.c.:

Extragerea va fi organizată în studioul TV al Loteriei Române si va fi difuzată de TVR1, în jurul orei 19:50.

Extragerea va avea două etape:
– etapa I: va fi extrasă bila pentru determinarea zilei bonurilor câstigătoare, cu numere de la 1 la 31;
– etapa II: vor fi extrase 3 bile pentru determinarea valorii bonurilor câstigătoare.

Rezultatele extragerii vor fi publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP), al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală (ANAF) si al C.N. „朖oteria Română”・(CNLR) pentru o perioadă de minim 30 de zile.

Extragerea va fi realizată cu urnele si bilele pe care Loteria Română le utilizează pentru tragerile loto. Comisia de supraveghere va fi formată din câte un reprezentant al MFP, al ANAF si al CNLR. Bilele si urnele vor fi verificate în prezenta comisiei înainte de tragere.

Cererile de revendicare pot fi depuse începând cu prima zi după efectuarea extragerii, timp de 30 de zile. Posesorii bonurilor câstigătoare trebuie să depună bonurile fiscale (în original), copia actului de identitate si o cerere, la orice administratie fiscală din structura ANAF.

Un bon fiscal este considerat câstigător doar dacă îndeplineste cumulativ conditiile prevăzute de lege, având înscrise elementele obligatorii care arată că a fost emis cu un aparat de marcat fiscalizat (de exemplu: logotipul si seria fiscală ale aparatului de marcat electronic fiscal, data si ora emiterii precum si numărul de ordine). Fiecare unitate teritorială ANAF, la care se depun bonurile fiscale câstigătoare în prima etapă de selectie, va elibera o copie a acestora cu mentiunea „枋onform cu originalul”・ pe care va fi scris numărul unic de înregistrare. Pentru asigurarea transparentei, lista cu numerele unice de înregistrare ale cererilor de revendicare va fi publicată pe site-urile MFP si ANAF. În situatia în care, după finalizarea perioadei de depunere a cererilor de revendicare, lista cuprinde cel mult 100 de cereri, premiul de 1 milion de lei este împărtit persoanelor care le-au depus, după verificarea autenticitătii bonurilor câstigătoare. Dacă în urma centralizării se constată depăsirea numărului maxim de 100 de cereri de revendicare, va fi organizată a doua extragere în vederea determinării a 100 de câstigători.

Detalii despre a doua etapă de selectie a câstigătorilor Loteriei bonurilor fiscale:

În cazul realizării celei de-a doua etape de selectie, va fi extras un număr din lista numerelor unice de înregistrare acordate bonurilor pentru care au fost revendicate premii. Și această extragere va fi realizată cu urnele CNLR si va fi televizată, data organizării acesteia urmând să fie anuntată ulterior.

Numărul extras în cadrul acestei trageri va fi primul câstigător. Pentru desemnarea celui de-al doilea, se aplică crescător la primul număr extras un pas care are valoarea egală cu ziua emiterii bonului fiscal câstigător. Pentru aflarea celorlalti câstigători, pasul se adună succesiv la numărul desemnat anterior ca fiind câstigător.

Dacă în urma aplicării acestei proceduri de selectie se depăseste numărul unic maxim atribuit bonurilor fiscale din listă, următorul număr câstigător din listă este dat de diferenta dintre suma determinată prin aplicarea pasului la baza de referintă şi numărul unic maxim atribuit, continuând cu aplicarea pasului până la stabilirea numărului maxim de premii prevăzut de lege, respectiv 100. În procesul de aplicare al pasului, numerele selectate ca fiind câstigătoare sunt eliminate din listă.

După stabilirea celor 100 de bonuri fiscale câstigătoare, acestea vor fi centralizate si transmise în termen de două zile către ANAF în vederea încărcării rezultatelor în “Baza de date privind Loteria bonurilor fiscale”, respectiv pentru verificarea autenticitătii bonurilor fiscale câstigătoare de către Directia Generală Antifraudă Fiscală.

 

Comments

comments