Spitalul Municipal Câmpulung, judeţul Argeș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează: asistent medical generalist PL, în Secția A.T.I.; asistent medical generalist PL, în Secția Chirurgie Generală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă de absolvire a unei forme de învățământ care atestă formarea în profesia de asistent medical generalist; certificat de membru O.A.M.G.M.AM.R însoțit de avizul anual, pentru persoanele care exercită profesia; adeverință pentru participare la concurs, eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. Argeș, pentru persoanele care nu profesează la momentul înscrierii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 6 luni. Mai multe detalii aici http://posturi.gov.ro/post/asistent-medical-generalist-pl-2/

Spitalul Municipal Câmpulung, judeţul Argeș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, de asistent medical principal de laborator PL, în cadrul Laboratorului dc Analize Medicale.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă dc absolvire a unei forme dc învățământ care atestă formarea în profesia de asistent medical de laborator; adeverința de grad principal în specialitatea asistent medical de laborator certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. însoțit de avizul anual, pentru persoanele care exercită profesia; adeverință pentru participare la concurs, eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. Argeș, pentru persoanele care nu profesează la momentul înscrierii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani ca asistent medical de laborator. Mai multe detalii aici http://posturi.gov.ro/post/asistent-medical-principal-de-laborator-pl-spitalul-municipal-campulung-judetul-arges/

Spitalul Municipal Câmpulung, judeţul Argeș, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează: asistent medical generalist PL, în cadrul Secției Boli Infecțioase; asistent medical generalist PL, în cadrul Serviciului de Anatomie Patologică.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă de absolvire a unei forme de învățământ care atestă formarea în profesia de asistent medical generalist; certificat de membru O.A.M.G.M.AM.R însoțit de avizul anual, pentru persoanele care exercită profesia; adeverință pentru participare la concurs, eliberată de O.A.M.G.M.A.M.R. Argeș, pentru persoanele care nu profesează la momentul înscrierii; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită. Mai multe detalii aici http://posturi.gov.ro/post/asistent-medical-generalist-pl-2-spitalul-municipal-campulung-judetul-arges/

Comments

comments