Spitalul de Recuperare ”Brădet” angajează asistent medical debutant

Spitalul de Recuperare „Brădet” (satul Brădetu, comuna Brăduleţ, judeţul Argeş) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de asistent medical debutant – specialitatea B.F.T. Masaj. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii postliceale; nu sunt necesare condiţii de vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 20 mai 2019, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
– 06 iunie 2019, ora 10.00 proba scrisă;
– 11 iunie 2019, ora 10.00 proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului de Recuperare Brădet, satul Brădetu, comuna Brăduleţ, judeţul Argeş, telefon 0248/267.756.

Spitalul Județean de Urgență Pitești angajează psiholog practicant

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de psiholog practicant. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: are capacitate deplină de exercițiu; diplomă de licență în specialitate; 1 an vechime ca psiholog stagiar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 16 mai 2019, termenul limită de depunere a dosarelor;
– 23 mai 2019, ora 09:00: proba scrisă;
– 28 mai 2019, ora 09:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti, Aleea Spitalului nr. 36, județul Argeș, telefon 0248/287.150, interior 177.

Spitalul de Pediatrie Pitești angajează director financiar – contabil

Spitalul de Pediatrie Pitești organizează concurs pentru ocuparea postului de director financiar – contabil. Criteriile specifice sunt următoarele: sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic; au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul va consta într-o proba scrisă (test-grilă), susținerea proiectului de specialitate și interviu de selecție si va avea următorul calendar:
– până la data de 14 mai 2019, ora 12.00 – depunerea dosarelor de concurs;
– în data de 21 mai 2019, ora 10.00 – test-grilă;
– în data de 28 mai 2019, ora 10.00 – susținerea proiectului de specialitate;
– în data de 28 mai 2019, ora 12.00 – susținerea interviului de selecție.

Condițiile și documentele necesare pentru înscriere, bibliografia de concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului de Pediatrie Pitești și se publică pe site-ul spitalului www.pediatriepitesti.ro. Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0248.220,800, interior 113, Biroul Resurse Umane.

Comments

comments