Universitatea din Piteşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, în subordinea Directorului General Administrativ, după cum urmează:
– inginer IA S – SSM în cadrul Serviciului Intern de Prevenire şi Protecţie,
– inginer IA S – SU în cadrul Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă,
– administrator financiar III S în cadrul Biroului Achiziţii.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– inginer IA S – SSM în cadrul Serviciului Intern de Prevenire şi Protecţie:
– pregătirea de bază: studii superioare în domeniul tehnic;
– pregătire de specialitate: certificat de absolvire inspector Protecţia Muncii/SSM, cursuri în domeniul P.S.I. – SU, în domeniul evaluarea factorilor de risc;
– cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (franceză/engleză);
– experienţă în domeniu cel puţin 8 ani, vechime în muncă cel puţin 9 ani.

– inginer IA S – SU în cadrul Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă:
– pregătirea de bază: studii superioare în domeniul tehnic;
pregătire de specialitate: cursuri de specializare în domeniul PSI şi situaţii de urgenţă;
– cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (franceză/engleză);
– experienţă în domeniu cel puţin 8 ani, vechime în muncă cel puţin 9 ani.

– administrator financiar III S în cadrul Biroului Achiziţii:
pregătirea de bază: studii superioare în domeniul economic;
– pregătire de specialitate: în activitatea economică, achiziţii publice;
cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (franceză/engleză);
– experienţă în domeniu cel puţin 3 ani, vechime în muncă cel puţin 4 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 14 iunie 2017, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
– 23 iunie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
– 29 iunie 2017, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Universității din Piteşti, str. Tg. Din Vale, nr. 1, Județul Argeș, telefon: 0348/453.123/194/126.

Comments

comments