Unitatea Militară 01714 Piteşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de analist, programator, grad II – 3 posturi. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul minimum al studiilor – studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniile: informatică, matematică, matematică-informatică, automatică, cibernetică, tehnologia informației, electronică și telecomunicații; minimum 6 luni vechime în muncă; fără condiții de vechime în specialitate. Mai multe detalii aici http://posturi.gov.ro/post/analist-programator-ii-3-posturi-unitatea-militara-01714-pitesti-judetul-arges/

Unitatea Militară 01714 Piteşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de criptanalist, grad III – 2 posturi. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul minimum al studiilor – studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniile informatică, matematică, matematică-informatică, automatică, electronică, tehnologia informației sau cibernetică;
minimum 6 luni vechime în muncă; fără condiții de vechime în specialitate. Mai multe detalii aici http://posturi.gov.ro/post/criptanalist-grad-iii-2-posturi-unitatea-militara-01714-pitesti-judetul-arges/

Unitatea Militară 01714 Piteşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de referent de specialitate grad III – traducător – 2 posturi. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul minimum al studiilor – studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniile/specialitățile: litere, filologie, limbi și literaturi străine, limbi modeme; minimum 6 luni vechime în muncă; fără condiții de vechime în specialitate. Mai multe detalii aici http://posturi.gov.ro/post/referent-de-specialitate-grad-iii-traducator-2-posturi-unitatea-militara-01714-pitesti-judetul-arges/

Unitatea Militară 01714 Piteşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor – 2 posturi. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul minimum al studiilor – studii generale; fără condiții de vechime în muncă sau în meserie. Mai multe detalii aici http://posturi.gov.ro/post/ingrijitor-2-posturi-unitatea-militara-01714-pitesti-judetul-arges/

Unitatea Militară 01714 Piteşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de referent de specialitate grad III – traducător. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul minimum al studiilor – studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniile/specialitățile: litere, filologie, limbi și literaturi străine, limbi modeme; minimum 6 luni vechime în muncă; fără condiții de vechime în specialitate. Mai multe detalii aici http://posturi.gov.ro/post/referent-de-specialitate-grad-iii-traducator-unitatea-militara-01714-pitesti-judetul-arges/

Unitatea Militară 01714 Piteşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de referent I – traducător. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul minimum al studiilor – studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; minimum 3 ani și 6 luni vechime în muncă; fără condiții de vechime în specialitate. Mai multe detalii aici http://posturi.gov.ro/post/referent-i-traducator-unitatea-militara-01714-pitesti-judetul-arges/

Comments

comments