Lista contribuabililor care înregistrează obligații restante la bugetul de stat la data de 3 mai 2016 a fost publicată de către Ministerul Finanţelor Publice în format deschis pe portalul data.gov.ro.

・    Obligaţiile fiscale restante sunt cele existente la sfârşitul trimestrului de raportare şi neachitate până la data publicării listei. Prin obligaţii fiscale restante se intelege :
・    obligaţii fiscale pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată;
・    diferenţele de obligaţii fiscale principale şi accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar dacã pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată.

Vezi lista completă cu firmele care înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat aici!

Comments

comments