Comunităţile locale îşi cunosc cel mai bine nevoile şi pot ajuta şi integra persoanele vulnerabile.

Pe 27 august a intrat în vigoare legea economiei sociale. În curând, mai multe produse consumate de români vor fi produse de către români, iar mica industrie va renaşte!

Actul normativ reglementează posibilitatea înfiinţării în premieră în România a două tipuri de entităţi juridice: „・întreprinderile sociale”・şi „・întreprinderile sociale de inserţie”・

Potrivit noilor dispoziţii, cele două tipuri de societăţi trebuie să asigure inserţia profesională a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile şi implicarea acestora în activităţi cu caracter social şi/sau economic.

„€Fac parte din grupurile vulnerabile persoanele sau familiile care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a a nevoilor zilnice de trăi din cauza unor situaţii de boală, dizabilitate, sărăcie, dependenţa de droguri ori alcool ori a altor situaţii care conduc la vulnerabilitate economică şi socială”.

Noile societăţi trebuie să asigure mai multe „枸ăsuri de acompaniament”・pentru inserţia profesională a persoanelor vulnerabile, cum ar fi informarea, consilierea, accesul la formele de pregătire profesională, adaptarea locului de muncă la capacitatea persoanei, accesibilizarea locului de muncă în funcţie de nevoile persoanelor şi alte măsuri care au ca scop sprijinirea inserţiei sociale şi profesionale a angajaţilor.

Definiţii Întreprinderea socială se recunoaşte prin acordarea unui atestat de întreprindere socială. Atestatul se acordă acelor întreprinderi sociale care dispun prin actele de înfiinţare şi funcţionare respectarea următoarelor criterii:
a) acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
b) aloca minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare; c) se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
d) aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot există diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

Întreprinderea socială de inserţie este întreprinderea socială care: a) are, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor; b) are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi şomajului prin inserţia socioprofesional a persoanelor defavorizate.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI