Lectorii români care vor preda limba română la universităţi din întreaga lume vor fi plătiţi lunar de statul român cu sume cuprinse între 1.350 şi 2.550 de euro, în funcţie de ţara în care vor fi detaşaţi. Guvernul a aprobat în acest sens o hotărâre privind înfiinţarea şi funcţionarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate. „Lectorul de limba română este cadrul didactic, cu minimum 2 ani vechime la catedră, titular într-o instituţie/unitate de învăţământ românească acreditată sau autorizată, numit prin ordin al ministrului educaţiei naţionale să predea cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate, în urma promovării concursului organizat de către Institutul Limbii Române”, se arată în Hotărârea de Guvern.
Institutul Limbii Române va încheia contracte de muncă pe perioadă determinată cu lectorii de limba română pe durata misiunii în străinătate, timp în care li se rezervă catedra/postul pe care sunt titulari la instituţia de învăţământ din ţară, iar perioada misiunii se consideră vechime în învăţământ. Pe durata misiunii în străinătate, lectorului de limba română i se acordă lunar o sumă echivalentă salariului corespunzător postului deţinut la instituţia de învăţământ unde este titular, precum şi o indemnizaţie lunară în valută, pentru întreţinere. Din sumele respective, Institutul Limbii Române are obligaţia de a calcula, de a reţine şi vira, lunar, impozitul şi contribuţiile sociale obligatorii.
Astfel, o indemnizaţie lunară de 2.550 de euro vor primi lectorii de limba română care predau cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească la universităţi din: Africa de Sud, Regatul Arabiei Saudite, Argentina, Australia, Austria, Brazilia, Belgia, Canada, Danemarca, Grecia, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Irlanda, Israel, Japonia, Principatul Liechtenstein, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Norvegia, Portugalia, Sfântul Scaun, Singapore, Spania şi Suedia, Regatul Ţărilor de Jos şi Statul Qatar. Lectorul de limbă română din S.U.A. va primi o indemnizaţie lunară de 3.100 de dolari.

 

Comments

comments

DISTRIBUIȚI