Sâmbătă, 31 martie 2018, începând cu ora 9:00, în corpul central din campusul Târgul din Vale se va desfăşura la Universitatea din Piteşti concursul de robotică RoboSmart, ediţia 1, organizat de Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare (FECC), în Parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş.

Concursul din 31 martie 2018 se constituie în etapa a 3-a dintr-o acţiune mai amplă care a avut ca scop oferirea unei oportunităţi elevilor de liceu de a își descoperi noi abilități, de a se apropia de problematica aferentă unor domenii de mare actualitate: electronică, calculatoare, robotică. Pe de altă parte, prin proiect, organizatorii își propun ca elevii să constate necesitatea cunoștințelor teoretice acumulate la diverse materii parcurse în liceu și modul în care acestea se aplică în practică (informatică, fizică – electricitate, mecanică, matematică – algebră booleană).

Totodată, organizatorii și-au propus să ofere elevilor participanți o serie de cunoștințe noi legate de bazele utilizării microprocesoarelor (microcontrolerelor) și programării acestora, a acționării motoarelor de curent continuu și a folosirii senzorilor. Proiectul este, în fapt, o acţiune educativ formativă, conformă cu cerinţele unui învăţământ modern, specific secolului al XXI-lea, care să producă asupra beneficiarilor – elevi de liceu – conexiunile dintre teorie și practică.

În prima etapă a activităţii, în perioada octombrie – decembrie 2017, cadrele didactice din FECC au susținut cursuri de pregătire pentru elevi (6 cursuri), prin care s-au oferit cunoştinţele necesare construcţiei şi programării robotului utilizat, indiferent de pregătirea anterioară avută în domeniu. Au participat peste 250 de elevi de la 16 unităţi de învăţământ din judeţul Argeş.

Elevii participanţi, care au depăşit numărul scontat de organizatori, au fost primiţi în 2 săli de curs. Prelegerile au fost aceleaşi în cele doua săli şi au fost susţinute de cadre didactice din cadrul FECC (12 cadre didactice). Prelegerile au fost însoţite de experimente practice. Suporturile de curs realizate şi prezentate elevilor sunt afişate pe site-ul acţiunii:

https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-electronica-comunicatii-si-calculatoare-2/concurs-robosmart

Organizatorii, cu ajutorul sponsorilor, au pus la dispoziţie un număr de 31 kituri de construcţie a roboţilor pe platforma Arduino către 16 unităţi de învăţământ din judeţ şi elevilor participanţi.

Prin desfășurarea activităţilor în laboratoarele FECC din UPIT, elevii au avut posibilitatea să cunoască spațiile de învățământ și dotările puse la dispoziție celor interesați să devină viitori studenți ai universității. Membrii echipei proiectului (echipa de organizare locală) sunt cadre didactice cu multă experiență didactică în domeniu, atestată prin rezultate în activitatea de cercetare științifică și care au participat la realizarea de proiecte și activități extracurriculare. Din feed-back-ul participanţilor am reţinut interesul acestora faţă de subiectele tratate şi aprecierea faţă de cursurile susţinute, precum şi solicitarea de a organiza concursul prin noi ediţii în anii viitori

Etapa a doua a concursului (ian. – mar. 2018) a constat în oferirea de consultaţii de către cadrele didactice din FECC pentru construcţia si programarea robotului. În perioada menţionată, săptămânal au venit 2 – 3 echipe la sediul FECC pentru asistenţă tehnică, hardware şi software, respective pentru verificarea robotului construit prin parcurgerea unui traseu de test proiectat de organizatori.

Până în prezent, la concursul propriu-zis (etapa a treia – finală – parcurgerea traseului de concurs), care se va desfasura in ziua de 31 martie 2018, s-au inscris 31 echipe formate din 5-7 echipieri, numărul elevilor participanţi fiind de 165.

În ziua de 31 martie se organizează pe lângă competiţia de roboţi – clasa standard (roboţi construiti folosind kit-ul oferit) – si alte 2 concursuri şi anume: clasa open de roboţi (diferiţi de ceea ce au oferit organizatorii şi clasa aplicaţii cu microcontrolere la care sunt aşteptaţi să se înscrie elevi pasionaţi care au realizat montaje practice cu microcontrolere.

Concursul de roboţi presupune parcurgerea unui traseu marcat cu linie continua şi discontinuă, de-a lungul căruia sunt amplasate diverse obstacole: linii curbe, în zig-zag, intersectii circulare sau în cruce, etc.

Traseul se parcurge de două ori, înregistrându-se timpul obţinut de fiecare dată precum şi greşelile care adaugă timpi suplimentari. Media timpului pentru cele două parcurgeri conduce la obţinerea timpului final, funcţie de care se fixează clasamentul.

Echipele aflate pe locurile 1, 2, 3, 4 şi 5 vor primi premii (I, II, III) precum şi două menţiuni. Organizatorii vor acorda şi premii materiale membrilor acestor echipe (diverse obiecte din zona IT).

Informatii suplimentare, fotografii, inclusiv prezentarea cursurilor sustinute, se regasesc in pagina: https://www.upit.ro/ro/academia-reorganizata/facultatea-de-electronica-comunicatii-si-calculatoare-2/concurs-robosmart.

Comments

comments