regulamentRegulamentul intern are prevederi stricte. Potrivit regulamentului intern al Ministerului Muncii, salariaţii instituţiilor din subordinea sa au reguli stricte în ceea ce priveşte accesarea site-urilor porno, manifestările de origine sexuală, dar şi deranjarea colegilor în timpul serviciului. Astfel, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş, salariaţii nu au voie accesarea site-urilor porno, păstrarea sau distribuirea de substanţe sau medicamente ale căror efecte pot produce dereglări comportamentale, deranjarea colegilor cu probleme personale, jignirile şi ţinutele indecente, propaganda politică, consumul de alcool, dar şi orice manifestare de origine sexuală sunt strict interzise. De asemenea, potrivit  art. 42, angajaţilor le este interzis să folosească resursele informatice şi de comunicaţii pentru „accesarea şi/sau stocarea site-urilor sau materialelor cu conţinut pornografic”. Conform art. 41, „orice manifestare de origine sexuală este interzisă. Sunt considerate acte de hărţuire acele gesturi, manifestări, comentarii insinuante sau propuneri cu aluzii sexuale. Acestea pot crea o stare de stres în cadrul instituţiei şi pot conduce la degradarea atmosferei de lucru, scăderea productivităţii muncii şi a moralului angajaţilor. În sensul celor de mai sus, nu este permis angajaţilor şi clienţilor societăţii să impună constrângeri, sau să exercite presiuni de orice altă natură în scopul obţinerii de favoruri de natură sexuală”.

La AJPIS salariaţii nu au voie să favorizeze vreun partid politic în timpul programului

Şi Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială are reguli destul de stricte în ce priveşte salariaţii. Potrivit art. 17 din regulamentul intern, angajaţilor le este interzisă „dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private”, dar şi „exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor şi preferinţelor politice în exercitarea atribuţiilor ce le revin”, adică să nu favorizeze vreun partid politic şi să nu participe la activităţi politice în timpul programului de lucru. Conform art. 24, „în relaţiile de serviciu, toţi angajaţii, femei şi bărbaţi, au asigurate şanse egale de afirmare profesională şi beneficiază de un tratament egal. Este interzisă la locul de muncă orice formă de discriminare şi de încălcare a demnităţii, inclusiv manifestări de natură sexuală, întrucât acestea constituie discriminare sexuală”.

La Direcţia Agricolă este strict interzisă golirea scrumierelor în coşuri de hârtie

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are şi el reguli stricte pentru angajaţii instituţiilor din subordine. Astfel, potrivit art. 39 al regulamentului de ordine interioară, în incinta Direcţiei Agricole Argeş, fumatul este permis doar în spaţii special amenajate, iar „golirea scrumierelor în coşurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă”. De asemenea, este interzisă „aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări sau chibrituri aprinse”.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI