ITM Argeş şi Protecţia Consumatorului vor face controale în comun

0
185

Începând cu data de 27 august 2015, pe plan judeţean, între Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş şi Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Argeş a fost semnat un protocol de colaborare.

Scopul acestui protocol constă în dezvoltarea relaţiilor de cooperare ţinând seama de necesitatea unui schimb de informaţii de interes comun.

În vederea realizării scopului propus, părţile semnatare au decis, de comun acord:

– delimitarea echipamentelor electrice ce sunt supuse controlului de către cele două instituţii conform Anexei la document.
– realizarea, în comun, după caz, de activităţi de control şi interes public ;
– crearea de comisii mixte care să analizeze, din punct de vedere legislativ, oportunitatea propunerii unor proiecte de acte normative care să reglementeze anumite aspecte din domeniul echipamentelor electrice utilizate la joasă tensiune, specific, celor două instituţii;
– furnizarea în mod gratuit şi reciproc, în condiţiile legii, a datelor şi informaţiilor necesare fiecăreia dintre părţi pentru realizarea atribuţiilor prevăzute de lege;
– informarea reciprocă cu privire la situaţiile de încălcare a dispoziţiilor legale incidente în domeniul de activitate al părţilor, precum şi cu privire la problemele de interes comun identificate în activitatea desfăşurată de acestea, în vederea adoptării de măsuri în consecinţă;
– realizarea, în comun, după caz, de activităţi de control şi interes public (simpozioane, conferinţe etc).
– schimbul de informaţii în legătură cu cazurile de încălcare a legislaţiei în vigoare care pot pune în pericol securitatea oamenilor în procesul de muncă şi în utilizări casnice;

-organizarea în comun de simpozioane, sesiuni de comunicări, consfătuiri tematice şi alte acţiuni de interes comun;
   
“€Protocolul a fost încheiat pentru o perioadă de un an şi se va prelungi de drept dacă părţile semnatare nu-l denunţă unilateral” precizează Cristian Soare, inspector-şef ITM Argeş.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here