ITM Argeş: În cazul tinerilor, durata timpului de muncă este de maximum 6 ore/zi şi 30 de ore/săptămână

0
298

În urma numeroaselor solicitări adresate instituţiei noastre referitoare la protecţia tinerilor ITM Argeş consideră necesar informarea următoarelor:

 

Actul normativ care are drept scop asigurarea protecţiei tinerilor împotriva exploatării economice, oricărei munci susceptibile să dăuneze securităţii, sănătăţii sau dezvoltării lor fizice, psihologice, morale ori sociale sau să pericliteze educaţia acestora este Hotărârea nr.600/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Prevederile prezentei hotărâri se aplică oricărei persoane în vârstă de până la 18 ani care are încheiat un contract individual de muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare.  Angajatorul este obligat să asigure tinerilor condiţii de muncă adaptate vârstei lor.

Încadrarea în muncă a copiilor este interzisă. Prin derogare, copiii în vârstă de cel puţin 16 ani, care fac obiectul şcolarizării obligatorii, pe bază de program integral, pot încheia, în condiţiile legii, un contract individual de muncă în calitate de salariat pentru desfăşurarea de munci uşoare.

Copilul care face obiectul şcolarizării obligatorii pe bază de program integral poate încheia un contract individual de muncă şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru desfăşurarea de activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională.

Angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi protejarea sănătăţii tinerilor, ţinând seama, în special, de riscurile specifice. Evaluarea riscurilor existente pentru tineri şi legate de munca acestora trebuie să fie efectuată înainte ca tinerii să înceapă munca şi la orice modificare semnificativă a condiţiilor de muncă. 

În cazul în care evaluarea demonstrează existenţa unui risc pentru securitatea, sănătatea fizică sau mentală ori dezvoltarea tinerilor, angajatorul are obligaţia de a asigura evaluarea şi supravegherea sănătăţii tinerilor, la intervale regulate, în mod gratuit şi adecvat, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Angajatorul este obligat să informeze, în scris, tinerii,  părinţii sau reprezentanţii legali ai copiilor asupra eventualelor riscuri şi asupra tuturor măsurilor luate în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea lor.

Angajatorul are obligaţia de a proteja tinerii împotriva riscurilor specifice pentru securitatea, sănătatea şi dezvoltarea lor, riscuri care rezultă din lipsa lor de experienţă, din conştientizarea insuficientă a riscurilor existente sau potenţiale ori din faptul că tinerii sunt încă în dezvoltare.

Este interzisă angajarea tinerilor pentru activităţi care:

– depăşesc în mod evident capacităţile lor fizice sau psihologice;

– implică o expunere nocivă la agenţi toxici, cancerigeni, care determină modificări genetice ereditare, având efecte nocive pentru făt pe durata gravidităţii sau având orice alt efect nociv cronic asupra fiinţei umane;

 – implică o expunere nocivă la radiaţii;

 – prezintă riscuri de accidentare, pe care se presupune că tinerii nu le pot identifica sau preveni, din cauza atenţiei insuficiente pe care o acordă securităţii în muncă, a lipsei lor de experienţă ori de pregătire;

– pun în pericol sănătatea acestora din cauza frigului ori a căldurii extreme sau din cauza zgomotului ori a vibraţiilor.

În cazul tinerilor durata timpului de muncă este de maximum 6 ore/zi şi 30 de ore/săptămână. Tinerii nu pot presta muncă suplimentară şi munca de noapte. 

Tinerii beneficiază de o pauză de masă de cel puţin 30 de minute consecutive, în cazul în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 4 ore şi jumătate.

Între două zile de muncă, tinerii beneficiază de o perioadă minimă de repaus de 12 ore consecutive.

Între două zile de muncă, copiii încadraţi în muncă conform prevederilor legale în vigoare beneficiază de o perioadă minimă de repaus de 14 ore consecutive.

Tinerii beneficiază de o perioadă de repaus săptămânal de două zile consecutive, de regulă sâmbata şi duminica. Tinerii beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puţin 3 zile lucrătoare.

În cazul copiilor încadraţi în muncă conform prevederilor legale în vigoare, angajatorii se asigură că perioada liberă de orice muncă este inclusă, în măsura posibilului, în cadrul vacanţelor şcolare ale copiilor care fac obiectul şcolarizării obligatorii pe bază de program integral, impusă de legislaţia naţională.

 

 

                       

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here