ITM Argeş: Este posibilă şi plata în natură a unei părţi din salariu

In urma numeroaselor solicitari adresate institutiei noastre privind salariul , Inspectoratul Teritorial de Munca informeaza urmatoarele:

 

Conform dispoziţiilor art.166 din Codul Muncii, salariul se plăteşte în bani. Plata în natură a unei părţi din salariu este posibilă numai dacă este prevăzută în mod expres în contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil. Condiţia este însă ca suma în bani să nu fie inferioară salariului minim brut pe ţară.

Plata salariului se face cel puţin o dată pe lună, la data stabilită în contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern.

Întârzierea nejustificată a plăţii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.

Plata se poate efectua prin virament bancar, dar numai dacă există acordul celor două părţi, angajatorul şi angajatul. Asupra necesităţii acordului din partea angajatului Curtea Constituţională s-a pronunţat prin Decizia nr.859/2009.
Plata salariului se face direct celui care prestează munca sau ca excepţie celui împuternicit de acesta.

Plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată sau prin orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea plăţii către salariat, documentele justificative trebuie păstrate şi arhivate în aceleaşi condiţii şi termene ca şi actele contabile.

În vederea protejării drepturilor salariale, art.169 alin.1 din Codul Muncii interzice reţinerile din salariu, altele decât cele prevăzute de lege.
Dreptul la acţiune cu privire la drepturile salariale, inclusiv neexecutarea în totalitate sau în parte a obligaţiilor privind plata salariilor se prescriu în termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate.
Termenul de 3 ani de prescripţie curge de la data la care drepturile respective erau datorate şi nu de la data la care salariatul a luat cunoştinţă de neplata drepturilor salariale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here