ITM Argeș. Cele mai multe accidente de muncă sunt în șantiere. Reguli!

Conducerea ITM Argeș informează angajatorii privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor, respectiv implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătatea lucrătorilor care își desfășoară activitatea în șantierele temporare sau mobile.

”Cunoscând faptul că domeniul construcțiilor este unul din sectoarele economiei naționale în care au fost înregistrate cele mai multe accidente de muncă și având în vedere numărul de accidente de muncă înregistrat în acest domeniu de activitate, precum și gravitatea acestora, considerăm că este necesar să reinterăm obligația cunoașterii și respectării cerințelor minime în domeniul sănătății și securității în muncă, astfel:

1.Echipamentele de muncă utilizate trebuie prevăzute cu sisteme de protecţie colectivă, balustrade solide (suficient de înalte şi având cel puţin o bordură, o mână curentă şi protecţie intermediară), cu platforme sau plase de prindere, suficient de solide pentru a împiedica/opri căderile de la înălţime.
2.Lucrătorii trebuie să utilizeze echipamentele individuale de protecţie corespunzătoare (centuri de siguranţă sau alte mijloace de ancorare, căşti, bocanci)
3.Platformele de lucru, pasarelele şi scările schelelor trebuie să fie dimensionate și construite astfel încât să nu prezinte riscuri de accidentare în timpul utilizării.
4.”Planul propriu de securitate şi sănătate”, trebuie să fie în șantier și trebuie completat şi adaptat în funcţie de evoluţia lucrărilor.
5.Angajatorul trebuie să asigure condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului său (la angajare/ la schimbarea locului de muncă sau la transfer/la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale echipamentului existent/ la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru / la executarea unor lucrări speciale)
6.Atunci când în același loc de muncă își desfășoară activitatea lucrători din mai multe întreprinderi și/sau unități, angajatorii acestora trebuie să ia masurile necesare privind informarea lucrătorilor și/sau reprezentanții acestora despre riscurile profesionale.
7.Angajatorul trebuie să dispună de programe de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, pentru conducătorii locurilor de muncă/lucrători, pe meserii şi activităţi.
8.Angajatorul trebuie să elaboreze instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementarilor de securitate şi sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor”, transmite conducerea ITM Argeș.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here