Toţi angajatorii, atât din sectorul public cât şi din cel privat, trebuie să se afle în posesia unei evaluări a riscului asupra sănătăţii lucrătorilor. Această evaluare se va actualiza ori de câte ori se produc schimbări semnificative din cauza cărora evaluarea ar fi depăşită sau atunci când rezultatele supravegherii sănătăţii o impun.

Angajatorii sunt obligaţi să asigure fondurile şi condiţiile efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor, aceştia nefiind implicaţi în niciun fel în costurile aferente supravegherii medicale profilactice specifice riscurilor profesionale.

Serviciile medicale profilactice prin care se asigură supravegherea sănătăţii lucrătorilor sunt: examenul medical la angajarea în muncă; examenul medical de adaptare; examenul medical periodic; examenul medical la reluarea activităţii; promovarea sănătăţii la locul de muncă.

Rezultatele examenelor medicale se înregistrează în dosarul medical al salariatului şi sunt finalizate prin întocmirea de către medicul de medicina muncii a fişei de aptitudine. Această fişă va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă, împreună cu fişa de instruire individuală privind protecția muncii.

În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale angajatorul trebuie să angajeze numai persoane care, în urma examenului medical şi, după caz, a testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute şi să asigure controlul medical periodic si, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării.

Încălcarea acestor dispoziţii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.

Comments

comments