ITM Argeş: Activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională şi/sau în specialitate

Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş oferă informaţii cu privire la activitatea de voluntariat.

Participarea persoanelor fizice la activităţile de voluntariat desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de persoane juridice de drept public sau de drept privat fără scop lucrativ, este reglementată de Legea nr.78/2014.

Astfel, actul normativ invocat defineşte voluntariatul ca fiind procesul de participare a voluntarului-persoană fizică la activităţi de interes public desfăţurate în folosul altor persoane sau al societăţii, fără remuneraţie.

Activitatea de interes public reprezintă activitatea desfasurată în domenii precum: arta şi cultura, sportul şi recreerea, educaţia şi cercetarea, protecţia mediului, sănătatea, asistenţa socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială.

Voluntariatul se desfăşoară pe baza unui contract încheiat în formă scrisă, în limba română, între voluntar şi organizaţia – gazdă, obligaţia încheierii acestuia revenind organizaţiei – gazdă.

Organizaţia – gazdă este obligată ca, anterior începerii activităţii de voluntariat, să înmâneze voluntarului un exemplar din contractul de voluntariat, acesta fiind însoţit obligatoriu de fişa de voluntariat şi fişa de protecţie a voluntarului.

În temeiul art. 10 alin.1 din Legea nr.78/2014, este interzis sub sancţiunea anulabilităţii, să se încheie contract de voluntariat în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestaţiilor respective.

Activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională şi/sau în specialitate, în funcţie de tipul activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite.
La cererea voluntarului, atât în perioada de desfăşurare a activităţii de voluntariat, cât şi la încheierea activităţii, organizaţia – gazdă eliberează un certificat de voluntariat, având anexat şi un raport de activitate.

Important de menţionat este faptul că, la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor, dacă doi sau mai mulţi candidaţi obţin punctaje egale, autorităţile/instituţiile publice şi angajatorii persoane fizice sau juridice pot acorda punctaj suplimentar candidaţilor care prezintă unul sau mai multe certificate de voluntariat obţinute din activităţi de voluntariat, în situaţia în care acestea constituie criterii de selecţie.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here