În luna noiembrie 2013 au fost efectuate 230 de controale fiind aplicate 90 de sancţiuni, valoarea  amenzilor fiind în sumă de 796.500  lei. Referitor la diminuarea fenomenului social al muncii fără forme legale au fost efectuate un număr de 225 de controale, numărul unităţilor depistate ca practicând munca fără forme legale au fost în număr de 39, numărul persoanelor depistate fără forme legale au fost în număr de 99, iar valoarea totală  a amenzilor aplicate este de 750.000 lei. Printre cele mai frecvente deficienţe găsite se numără: primirea la muncă a persoanelor fără încheierea în formă scrisă a unui contract individual de muncă (munca la negru); nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal; neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat; încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte; nerespectarea măsurilor dispuse controlului anterior; neacordarea drepturilor salariale; netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor; neacordarea indemnizaţiei în cazul în care angajatorul îşi întrerupe temporar activitatea cu menţinerea raporturilor de muncă; neînmânarea salariatului anterior începerii activităţii a unui exemplar din contractul individual de muncă. Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe se numără comerţ, construcţii, baruri,  restaurante, transport, service auto, spălătorii auto.
     
200 de controale şi în această lună

Au fost efectuate şi controale privind respectarea prevederilor Codului Muncii, a actelor normative de dreptul muncii, precum şi a clauzelor contractelor colective de muncă, acestea fiind în număr de 226, aplicate 57 amenzi în valoare totală de 776.500 lei. În luna noiembrie 2013 nu au fost sesizate încălcări ale prevederilor OUG nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă şi ale Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. Au fost efectuate 109 de controale. Pentru luna decembrie 2013 prognozăm un număr de 195 de controale direcţionate cu precădere spre: unităţi unde sunt sesizate nereguli; respectarea prevederilor Codului Muncii şi a actelor normative de dreptul muncii având în vedere diminuarea fenomenului social al muncii fără forme legale; verificarea gradului de îndeplinire a măsurilor dispuse prin procesele verbale de control.

 

Comments

comments

DISTRIBUIȚI