Înaltpreasfințitul ărinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului a aniversat 28 de ani de la hirotonirea și instalarea ca arhiereu vicar în Episcopia Râmnicului și Argeșului. Evenimentul a avut loc în ziua de 17 noiembrie 1985. Primul titular al nou-înfiinţatei eparhii s-a născut în Cracăul-Negru la 6 iunie 1944, din părinti ortodocși români: Elena si Haralambie, numindu-se din botez Constantin. A studiat la Seminarul teologic din mănăstirea Neamţ (1959-1964) şi la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1964-1968). A slujit ca preot în parohiile Tioltiur şi Inău din Transilvania (1964-1971), s-a călugărit la mănăstirea Căldăruşani în decembrie 1971, primind numele Calinic.

A îndeplinit ascultările de muzeograf şi secretar al mănăstirii de metanie (1972-1974), apoi a fost transferat la mănăstirea Cernica (1974-1977). A fost numit stareţ al mănăstirii Sinaia (1977-1981), apoi al mănăstirii Cernica (1981-1985), arhiereu vicar al eparhiei Râmnicului şi Argeşului, cu titlul Argeşeanul şi cu reşedinţa la mănăstirea Curtea de Argeş. În această demnitate a fost hirotonit şi instalat la 17 noiembrie 1985. La 12 februarie 1990 Sfântul Sinod a decis reînfiinţarea Episcopiei Argeşului, cu jurisdicţie peste judeţele Argeş şi Teleorman. Ca locţiitor de episcop, la 4 aprilie 1990, a fost numit arhiereul vicar Calinic Argatu Argeşeanul, ales episcop eparhiot în 27 septembrie 1990 şi înscăunat la 18 noiembrie 1990.

 

Activitatea pastoral-misionară

În timpul slujirii sale, în toate posturile deţinute, a iniţiat restaurarea bisericilor parohiale în care a slujit. La bisericile mănăstirilor Sinaia, Cernica, Brâncoveni, Bistriţa, Clocociov, Curtea de Argeş, Aninoasa, Văleni, Robaia, Nămăieşti, Cetăţuia Negru-Vodă, Glavacioc, Cotmeana, Trivale, Negru-Vodă, care necesitau lucrări de reparaţii sau restaurări s-a îngrijit îndeaproape pentru începerea, executarea şi finalizarea lor. Atât ca arhiereu vicar al Râmnicului şi Argeşului, ca episcop al Argeşului şi Teleormanului şi al Eparhiei Argeşului şi Muscelului s-a ocupat îndeaproape de toate mănăstirile, schiturile şi bisericile, iniţiind şi coordonând sute de şantiere de restaurare şi construire de noi mănăstiri şi biserici în judeţele Argeş, Vâlcea, Olt şi Teleorman. A iniţiat şi a coordonat ridicarea bisericilor mănăstirilor: Sfântul Ilie – Piscul Negru, Transfăgărăşan, Sfântul Calinic – Călineşti, jud. Argeş, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului – Ciocanu, bisericilor din parcul Mănăstirii Argeşului: Bunavestire, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului şi Acoperământul Maicii Domnului; Schimbarea la Faţă; paraclisul Sfântul Calinic de la mănăstirea Slănic, Sfântul Gheorghe – Cracăul Negru, paraclisul eparhial Sfântul Calinic şi Sfânta Filoteea din cadrul Centrului Eparhial; mănăstirea Sfântul Ioan – Corbeni şi al sutelor de biserici din eparhie de care s-a ocupat în mod direct cu lucrările de restaurare, consolidare şi repictare. Pentru pelerinii care vin la Moaştele Sfintei Muceniţe Filofteia, s-a îngrijit de înfiinţarea Casei Pelerinul. A înfiinţat Seminarii teologice la Turnu-Măgurele, Piteşti, Curtea de Argeş şi Câmpulung Muscel, şcoli de cântăreţi bisericeşti la Turnu-Măgurele, Domneşti, Curtea de Argeş. Este ctitorul Facultăţii de Teologie din Piteşti (1991). A iniţiat şi a îndeplinit formalităţile canonice pentru înfiinţarea Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului, prin desprinderea judeţului Teleorman din jurisdicţia Eparhiei Argeşului. Prea Sfinţia Sa, este fondatorul publicaţiilor bisericeşti “Argeşul Ortodox”, “Lumină Lină” şi “Păstorul Ortodox”. Este încurajatorul vieţii bisericeşti a aromânilor din Balcani. Pentru activitatea cărturărească, din anul 2006, este membru al Uniunii Scriitorilor din România.

În domeniul literar a scris şi coordonat numeroase lucrări şi studii în publicaţii naţionale şi internaţionale

Este autor al cărţilor: Istoria sfintelor mănăstiri Cernica şi Căldăruşani, lucrare diortosită şi transliterată, Bucureşti, 1988; Bucuria lecturii, Editura Dacia, 1989 (ed. a 2-a); Cruci de piatră, Piteşti, 1999, în colaborare cu Dl. Grigore Constantinescu; Pace şi bucurie cu Brâncuşi, editura Dacia, 2001 (ediţii în limbile română, engleză şi franceză); Întrebări profane, lămuriri duhovniceşti, Piteşti, 2001; Frumuseţea lumii văzute, editura Dacia, 2002; Brâncuşi şi Psalmul creaţiei (română, italiană, franceză şi engleză), editura Anastasia, 2003; Sfântul Voievod Ştefan cel Mare între Cer şi genune, Cluj, 2004; Sfântul Voievod Ştefan cel Mare în Cetatea Basarabilor, 500 de ani de la trecerea în eternitate, coautor, Editura Dacpress, 2004; Albinele fac politică, Editura Dacpress, 2004;Patriarhul biblic (română, italiană şi engleză), Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului, 2005; Gurie Grosu, Jurnalul unui Mitropolit, Editura Dacpress, 2005; Traista cu stele, Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului, 2005; Veşnicia de zi cu zi, Editura Curtea Veche, 2006; Biserica Neamului în pumnii tiranului, Editura Dacpress, 2006; Să ne salvăm de la un nou holocaust asupra libertăţilor românilor, Editura Dacpress, 2006; Fereastra lui Iorga, Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului, 2007; Mersul printre stele, Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului, 2007; Sfântul Voievod Neagoe Basarab Domnul Ţării Româneşti, coautor, Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului, 2008; Iubirea nemuritoare a lui Dumnezeu, Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului, 2009, Legenda Meşterului Manole, coordonator, Editura Episcopiei Argeşului şi Muscelului, 2009, Toată vremea-şi are vreme, Vol. I (două ediţii) Editura Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, 2010, Toată vremea-şi are vreme, Vol. II, Editura Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, 2010, Istoria Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, Editura Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, 2010, Toată vremea-şi are vreme, Vol. III, Editura Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, 2011, Istoria Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului, 2012. A coordonat, în numele Eparhiei Argeşului şi Muscelului, editarea primei ediţii a operei integrale a Patriarhului Iustin Moisescu din care au apărut în perioada 2003-2004, la editura Anastasia, următoarele cărţi: Ierarhia bisericească în epoca apostolică; Evagrie din Pont; Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom; Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Atena;Dosoftei Mitropolitul şi alte scrieri; Hr. Andruţos – Simbolica; Omilii arhiereşti; Cuvântări ecumenice.

Cu binecuvântarea şi sub coordonarea Prea Sfinţiei Sale s-a tipărit, la Editura Eparhiei Argeşului şi Muscelului, în septembrie 2009, volumul Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie, ediţia completă, conţinând versiunea românească de la Curtea de Argeş din secolul al XVII-lea, fragmentele păstrate din originalul slavon în facsimil, transcrierea şi traducerea lor de acad. Gheorghe Mihăilă. În anul 2012, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Calinic a fost tipărit volumul Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie, versiunea de la Curtea de Argeş, secolul al XVII-lea, în limba română şi traducerea în limba engleză, la Editura Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului.

Prea Sfinţitul Părinte Episcop Calinic s-a îngrijit îndeaproape de canonizarea sfinţilor din Eparhie. Astfel, s-a ocupat de diortosirea, realizarea slujbelor şi tipărirea cărţilor cu viaţa, slujba şi acatistul Sfântului Iachint de la Vicina, primul mitropolit al Ţării Româneşti; a Sfântului Neagoe Basarab, Voievodul Ţării Româneşti; a Sfântului Cuvios Ioanichie Schimonahul de la Mănăstirea Cetăţuia Negru-Vodă. De asemenea Prea Sfinţia Sa s-a ocupat de diortosirea vieţii şi a slujbei Sfintei Muceniţe Filofteia, ale cărei Sfinte Moaşte sunt în Mănăstirea Curtea de Argeş. Truda în propovăduirea Sfintei Evanghelii, pe tărâm cultural-misionar şi administrativ, făcând ceea ce este bineplăcut lui Dumnezeu şi oamenilor a făcut ca Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, sub preşedinţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel, să ridice, în anul 2009, Episcopia Argeşului şi Muscelului la treapta de Arhiepiscopie, iar Prea Sfinţia Sa să fie numit Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului.

 

Comments

comments

DISTRIBUIȚI