SC Apă – Canal 2000 SA a lansat oficial, săptămâna trecută, proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Argeş“. Este vorba despre un proiect în valoare de 434 de milioane de lei (aproximativ 99,7 milioane de euro), din care 324 de milioane de lei reprezintă contribuţia nerambursabilă a UE, prin Fondul de Coeziune, ce are drept obiectiv principal dezvoltarea sectorului de apă şi apă uzată din Argeş, în vederea conformării la directivele şi standardele europene de mediu. Contractul de finanţare a fost semnat în ianuarie 2012, iar lucrările se vor derula până la sfârşitul lunii noiembrie 2015.
Populaţia beneficiară a proiectului este de aproximativ 224.000 de locuitori, repartizaţi astfel: aglomerarea Piteşti (Piteşti, Ştefăneşti, Bascov, Mărăcineni, Merişani, Bradu,  Albota şi Moşoaia) – 214.000 de locuitori; aglomerarea Topoloveni (Topoloveni) – 9.600 de locuitori; aglomerarea Costeşti – Buzoieşti (Costeşti şi Buzoieşti) – 9.700 de locuitori.  
خn sectorul de alimentare cu apă, reţelele de aducţiune şi distribuţie vor fi reabilitate şi/sau extinse pe o lungime de aproximativ 222 km, iar la acestea se vor adăuga două noi staţii de tratare, precum şi reabilitarea unei staţii existente; 4 noi staţii de clorinare; 8 noi grupuri de înmagazinare; 9 noi foraje şi reabilitarea a 11 foraje existente; 9 noi staţii de pompare.
Investiţiile în infrastructura de apă uzată vor conduce la extinderea cu 287 km a reţelei de canalizare şi la reabilitarea acesteia pe o lungime de 4,4 km, la care se vor adăuga: noi staţii de pompare apă uzată şi reabilitarea staţiilor existente; reabilitarea, extinderea şi/sau modernizarea a 4 staţii de epurare existente.
Printre beneficiile pe care le va aduce  noul proiect, se numără furnizarea de apă potabilă către toţi locuitorii din zona proiectului, asigurarea continuităţii în alimentare şi funcţionarea sistemelor în condiţii de siguranţă, asigurarea unei presiuni corespunzătoare a apei, reducerea numărului şi a perioadelor de întrerupere a furnizării cauzate de avariile în reţea, asigurarea serviciilor de colectare a apelor uzate şi respectiv, de epurare pentru toţi locuitorii din aria de acoperire a proiectului, creşterea calităţii epurării apelor uzate pentru alinierea la reglementările europene, îmbunătăţirea stării de sănătate şi a calităţii vieţii populaţiei din zonă, precum şi crearea de noi locuri de muncă pe perioada implementării proiectului (aproximativ 400 de locuri, în faza de investiţii) şi protejarea mediului, în special a calităţii apei din râurile naturale şi a apelor subterane.
Referitor la necesitatea acestui proiect dezvoltat de Apă – Canal 2000, în care Piteştiul este acţionarul principal, primarul oraşului, Tudor Pendiuc, a declarat: „Judeţul Argeş are nevoie de alimentare cu apă şi de canalizare, altfel ne vom trezi cu solul şi apele de suprafaţă infestate. E un proiect care vine să urbanizeze localităţile şi reprezintă un pas semnificativ pe linia absorbirii fondurilor europene“. Şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean Argeş, Florin Tecău, a subliniat faptul că un astfel de proiect este un punct câştigat pentru locuitorii judeţului nostru şi pentru creşterea nivelului de trai, un pas înainte în evoluţia localităţilor.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI