Pentru a veni în întâmpinarea necesităţii permanente de îmbunătăţire a informării şi îndrumării contribuabililor în domeniul fiscal, AJFP Arges va organiza miercuri, 13 iulie 2016,  începând cu ora 12,00, în sala de şedinţe a instituţiei, o întâlnire cu contribuabilii, având următoarea tematică:

1. Calendarul obligaţiilor fiscale pentru luna iulie 2016
2. Aspecte referitoare la întocmirea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (D394)
3. Modificări aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal prin O.U.G. 32/28.06.2016
4. Alte aspecte de interes fiscal.

Contribuabilii interesaţi vor putea primi anumite clarificari în timpul întâlnirilor, dacă transmit solicitarea în perioada 8 – 12 iulie pe una dintre adresele de e-mail:
Camelia.Firu.AG@mfinante.ro sau Maria.Vladu.AG@mfinante.ro, cu menţiunea „柮eferitor întâlnire contribuabili”・

Comments

comments