Începe concursul de selecţie pentru inspectorii şcolari şi directorii de şcoli. Ministerul Educatiei anunta ca incepe inscrierea online pentru concursul de selectie a inspectorilor scolari si a directorilor de scoli. Dupa inscriere, selectia va fi facuta prin analiza dosarelor depuse de candidati.

Calendarul desfasurarii concursului, seria a 15-a, prevede inceperea procesului de selectie in data de 20 ianuarie 2020 si finalizarea acestuia in data de 20 martie 2020.

In Monitorul Oficial nr. 19 din 13 ianuarie 2020 a fost publicat ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 3.016/09.01.2020 pentru aprobarea Calendarului desfasurarii concursului national de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului National de experti in management educational (CNEME).

Calitatea de membru in cadrul corpului national de experti in management educational este o conditie obligatorie de participare la concursurile de selectie a inspectorilor scolari si a directorilor unitatilor de invatamant din sistemul preuniversitar, conform prevederilor legale. Aceasta calitate se certifica prin inscrierea in Registrul National al expertilor in management educational, in urma promovarii concursului de selectie organizat de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

“Registrul National al expertilor in management educational este, practic, baza de date cu profesionistii calificati in managementul inspectoratelor scolare si al unitatilor de invatamant. Selectia candidatilor se realizeaza de catre inspectoratele scolare, in baza calendarului stabilit de catre minister”, a declarat Monica Anisie, ministrul Educatiei.

CALENDARUL complet al concursului:
・ 20 ianuarie 2020 – Afisarea programului orar al inscrierilor, a numarului de locuri scoase la concurs si a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului scolar si pe site-ul propriu
・ 20 ianuarie – 2 februarie 2020 – Completarea formularului de selectie online in aplicatia informatica
・ 3 februarie 2020 – Afisarea listelor cuprinzând candidatii admisi in aceasta etapa, in urma introducerii informatiilor in formularul de selectie online
・ 3 – 14 februarie 2020 – Depunerea la inspectoratul scolar a portofoliului cu documentele prevazute la art. 7 din Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educational, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.549/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre candidatii declarati admisi dupa etapa de selectie online, conform programului afisat
・ 17 februarie 2020 – Inspectoratele scolare transmit la Ministerul Educatiei si Cercetarii lista candidatilor declarati admisi dupa etapa de selectie online, care la data inscrierii la selectie ocupa o functie de conducere sau de indrumare si control din inspectoratul scolar, precum si dosarele acestora
・ 17 – 24 februarie 2020 – Evaluarea portofoliilor candidatilor de catre comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului scolar, respectiv la nivelul Ministerului Educatiei si Cercetarii
・ 25 februarie 2020 – Validarea rezultatelor selectiei de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar. Transmiterea catre inspectoratele scolare a rezultatelor selectiei facute de comisia de evaluare constituita la nivelul Ministerului Educatiei si Cercetarii, in vederea afisarii acestora la sediul inspectoratului scolar. Afisarea rezultatelor evaluarii in ordinea descrescatoare a punctajelor
・ 26 februarie – 3 martie 2020 – Depunerea contestatiilor la inspectoratul scolar, respectiv la Ministerul Educatiei si Cercetarii
・ 26 februarie – 12 martie 2020 – Solutionarea contestatiilor
・ 26 februarie – 10 martie 2020 – Transmiterea de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii a rezultatelor contestatiilor la inspectoratul scolar
・ 13 martie 2020 – Intocmirea de catre inspectoratele scolare a listelor cuprinzand candidatii promovati si inaintarea acestor liste la Ministerul Educatiei si Cercetarii
・ 20 martie 2020 – Emiterea ordinului ministrului privind inscrierea cadrelor didactice declarate promovate in Registrul national al expertilor in management educational.

Comments

comments