În atenţia plătitorilor de impozit pe profit. Finanţele anunţă cum se impozitează tichetele de masă şi de creşă

Referitor la valoarea unui tichet de masă şi a unui tichet de creşă pentru semestrul I 2016.

Potrivit  art.25 alin.(3) lit.b,  pct.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, la calculul profitului impozabil cheltuielile reprezentând tichetele de creşă respectiv tichetele de masă acordate de angajator în conformitate cu legislaţia în vigoare, au  deductibilitate limitată.

Pentru semestrul I al anului 2016, începând cu luna mai 2016:

● valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă, potrivit prevederilor pct.6.1 şi 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr.193/2006 privind acordarea tichetelor de creşă, aprobate prin H.G. nr.1317/2006, cu modificările ulterioare, este de 440 lei. Temei legal: Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.933/11.05.2016 privind  stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2016.

● valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art.31 din Normele de aplicare a Legii nr.142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin H.G. nr.23/2015, ale O.U.G. nr.59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2006, cu completările ulterioare, este de 9,57 lei. Temei legal: Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi  persoanelor vârstnice nr.934/11.05.2016 privind  stabilirea valorii nominale indexate a unui  tichet de masă pentru semestrul I al anului 2016.

A.J.F.P. Argeş

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here