finanteAdministraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş anunţă că miercuri, 30 aprilie 2014, este ultima zi pentru depunerea situaţiilor financiare anuale aferente anului 2013 de către persoanele juridice fără scop patrimonial, care se compun din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului, în formatul prevăzut de Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.1969/2007. Formularele se completează potrivit Instrucţiunilor aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

 ÎN ATENȚIA PLĂTIORILOR DE ACCIZE  – IMPOZIT LA ȚIȚEIUL DIN PRODUCȚIA INTERNĂ

  Vă reamintim faptul că miercuri, 30 aprilie 2014, este ultima zi pentru depunerea următoarelor formulare:
* formular 120 – Decontul privind accizele
  Se depune anual de către operatorii economici plătitori de accize (art.219 alin.3 din Codul fiscal)
* formular 130 – Decontul privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă
  Se depune anual de către operatorii economici plătitori de impozit la ţiţeiul din producţia internă (art.219 alin.3 din Codul fiscal)
   Formularele se completează potrivit Instrucţiunilor aprobate prin Ordinul 1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, cu modificările şi completările ulterioare.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI