În urma plângerilor venite de la cetățeni privind activitatea SPCRPCIV Argeș, prefectul Emilia Mateescu anunță că au fost găsite mai multe nereguli atât la școlile de șoferi, cât și la SPCRPCIV, în perioada 08 februarie – 09 aprilie 2021.

În ceea ce privește Examinatorii și SPCRPCIV Argeș, au fost făcute 17 verificări în timpul desfășurării probei practice. În urma acestor verificări s-a constatat necesitatea
reprelucrării personalului. În acest sens au fost desfășurate, în interiorul SPCRPCIV Argeș, mai multe programe de instruire a examinatorilor având ca tematică Hotărârea nr 991 din 25.08.2005 și Codului de etică și deontologie al polițistului.

Pe parcursul desfășurării controlului, Comisia a constatat două situații în care examinatorul, în timpul desfășurării probei de traseu, a încălcat prevederile legale.

O concluzie a comisiei de control a fost aceea că în perioada de referință 08.02.2021 – 09.04.2021 promovabilitatea generală la proba practică a crescut cu 6.67%, raportat la procentul general din anul 2020.

10 examinatori pentru 5.900 de candidați

Din analiza efectuată a rezultat că schema de personal în raport cu activitatea desfășurată este subdimensionată. Astfel, SPCRPCIV Argeș funcționează cu un număr de 27 de angajați, din care numai 10 au competența de a face evaluări la traseu. Practic, în prezent, acești 10 evaluatori de traseu sunt cei care urmează să facă evaluarea celor 5900 de
persoane aflate în programare pentru traseu. Pe de altă parte, acestor 5900 de persoane, în fiecare zi lucrătoare, li se adaugă încă aproximativ 70-75 de persoane care solicită programare.

”În aceste condiții și cu resursele existente prefectul constată că personalul de la SPCRPCIV Argeș este insuficient în raport cu nevoile candidaților pentru proba practică. Pentru a veni în ajutorul SPCRPCIV Argeș, prefectul a însărcinat 4 funcționari din cadrul Instituției
Prefectului, să desfășoare activitatea în cadrul SPCRPCIV Argeș, în limitele prevăzute de lege și cu respectarea specificului activității. De asemenea, prefectul a dispus ca probele de traseu să se desfășoare și în zilele de weekend. Ca urmare SPCRPCIV Argeș va organiza, pe viitor, probe de traseu și în zilele de sâmbătă. De asemenea o creștere a schemei de personal, a numărului de angajați din cadrul SPCRPCIV Argeș, ar spori capacitatea zilnică de examinare la proba practică a candidaților. Pe de altă parte procentul relativ mic de promovabilitate la proba teoretică este de natură să ridice semne de întrebare cu privire la pregătirea absolvenților de școli de șoferi. În acest sens, prefectul apreciază că este nevoie de o implicare mai responsabilă a instructorilor auto, a profesorilor de legislație și a cursanților în procesul de învățare pentru obținerea permisului de conducere”, transmite Prefectura Argeș.

Comments

comments