Potrivit Direcţiei Judeţene de Statistică argeş, la sfârșitul anului 2016, efectivul salariaților din judeţ era de 145.715 persoane, cu 6.817, respectiv cu 4,91% mai mare decât la 31 decembrie 2015.

Dinamica a fost pozitivă în toate sectoarele economice. Se constată creșterea ușoară a ponderii numărului de salariați din industrie  și construcții până la 50,55% din total și a celor din agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi pescuit la 1,86%, concomitent cu o ușoară scădere a ponderii numărului de salariați din servicii la 47,6%.

Câștigul salarial mediu a avut o dinamică pozitivă în cursul anului 2016, atât ca valoare brută cât și netă, astfel că în luna decembrie 2016, câștigul salarial mediu brut a avut o valoare de 3.003 lei (cu 8,57% mai mult decât în luna decembrie 2015), în timp ce valoarea câștigului salarial mediu net a fost de 2160 lei (cu 8,49% mai mare decât în decembrie 2015).

Dinamica pozitivă a fost în mare parte determinată de creșterile salariale din domeniul serviciilor (+14,39%, respectiv +14,37%, în timp ce în industrie și construcții câștigurile salariale medii au avut o creștere mult mai lentă (de 4,11%, respectiv 3,96%).

Ponderea mare în cadrul efectivului de salariați a județului a salariaților din industrie și construcții, coroborată cu creșterea mai redusă a câștigului salarial din aceste domenii de activitate, au condus, pe ansamblul economiei județului Argeș, la un ritm de creștere mai redus (+8,49%) față de cel înregistrat la nivel național (+11,35%). Creșterile de salarii din sistemul public, dar și din anumite activități de servicii, au determinat ca, în cazul unor județe, creșterea câștigului salarial mediu net să se apropie sau chiar să depășească 20%. Este cazul unor județe precum Bacău, Tulcea, Caraș-Severin,  Covasna, Brăila.

Comments

comments