Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeş a desfăşurat pe 27 aprilie un eveniment dedicat comemorării victimelor accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.

Evenimentul s-a desfăşurat la sediul ITM Argeş în prezenţa a 22 societăţi comerciale şi servicii externe de prevenire şi protecţie. Cu acest prilej a fost prezentat un material privind situaţia accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale pentru anul 2014 şi a fost ţinut un moment de reculegere în memoria victimelor accidentelor de muncă.

În anul 2014 au fost înregistrate 124 persoane accidentate, dintre care 13 persoane accidentate mortal şi 111 cu incapacitate temporară de muncă.

Sectoarele economiei naţionale în care au fost înregistrate cele mai multe accidente de muncă sunt:

– Construcţii de clădiri – 11 accidentaţi (10,38% din totalul accidentaţilor);
– Industria alimentară – 5 accidentaţi (4,72% din totalul accidentaţilor);
– Prelucrarea lemnului, fabricarea  mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale    vegetale împletite – 6 accidentaţi (5,66% din totalul accidentaţilor);
– Exploatare forestieră – 9 accidentaţi (8,49% din totalul accidentaţilor);
– Activităţi de asistenţă medicală – 1 accidentaţi (0,94% din totalul accidentaţilor);
– Activităţi de comerţ; 2 accidentaţi (1,89% din totalul accidentaţilor);
– Extracţie minieră; 3 accidentaţi (2,83% din totalul accidentaţilor);
– Învăţământ; 4 accidentati(3,77% din totalul accidentaţilor).

Din punctul de vedere al vârstei persoanelor accidentate, analiza accidentelor de muncă a evidenţiat faptul că persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 şi 50 de ani (38 salariaţi) deţin  ponderea cea mai mare, de 35,85.% din numărul total al accidentaţilor.

De asemenea, lucrătorii cu o vechime în ocupaţie de până la 5 ani (24 salariati) sunt cei mai expuşi riscului de accidentare, reprezentând 45,2% din totalul accidentaţilor, în timp ce lucrătorii cu o vechime în ocupaţie de peste 20 de ani (15salariati) reprezintă 28,3.%, iar cei cu vechime în ocupaţie de 5 – 10 de ani(8 salariati) reprezintă 15,09% din totalul accidentaţilor.

Analiza accidentelor din punctul de vedere al vechimii la locul de muncă relevă faptul că 61,32.% adică 65 persoane din totalul accidentaţilor sunt lucrători cu vechime de până la 5 ani, cei din grupele de vechime  peste 5 ani(33 salariati) 31,13% din totalul accidentaţilor.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI