Potrivit datelor anunţate pentru 2013 de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, bugetul instituţiei a fost cel mai mare din istorie, ajungând la impresionanta sumă de 23,123 miliarde de lei noi, adică peste 5 miliarde de euro. Creşterea s-a resimţit şi la nivelul CJAS Argeş, bugetul instituţiei pentru servicii medicale în anul trecut fiind de 468,8 milioane lei, echivalentul a peste 104 milioane de euro. Statistic, creşterea a fost de 9,35%  faţă de 2012, an în care bugetul CJAS Argeş pentru servicii medicale a fost de 428 de milioane. În 2013, CAS Argeş a decontat pentru servicii medicale şi medicamente 523 de milioane de lei, iar pentru produse farmaceutice, materiale sanitare şi dispozitive medicale – 290 de milioane de lei. Din această sumă s-au plătit: pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală – 229 de milioane, pentru medicamente necesare programelor de sănătate – 49 de milioane, materiale sanitare pentru programe – 2 milioane, servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală – 4,9 milioane lei, dispozitive şi echipamente medicale – 4,9 milioane. Pentru servicii medicale în ambulatoriu, CAS Argeş a decontat suma de 64,9 milioane lei, pentru asistenţa medicală primară (medicina de familie) – 42,3 milioane, pentru asistenţa medicală pentru specialităţi paraclinice – 7,4 milioane, pentru îngrijiri medicale la domiciliu – 262.000 lei şi pentru servicii medicale oferite în unităţile sanitare cu paturi  – 163 de milioane de lei.
 
Au dispărut listele de aşteptare pentru tratament
 
Preşedintele Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Argeş, dr. Cristina Stocheci, a prezentat şi cele mai importante realizări ale lui 2013: plata în termen a medicamentelor şi materialelor sanitare şi dispariţia listelor de aşteptare pentru bolnavii de cancer şi pentru pacienţii cu Hepatita B şi C. La nivelul CAS Argeş, plăţile pentru medicamentele eliberate asiguraţilor au fost realizate la termenele stabilite de către CNAS, luându-se în considerare data facturării consumului lunar. În 2013 s-au sporit sumele alocate diverselor categorii de prestaţii: pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală eliberate în ambulatoriu, majorarea a fost de 5%  faţă de anul precedent, pentru medicamente PNS (programe naţionale de sănătate), eliberate în ambulatoriu pentru afecţiunile oncologice, faţă de 2012, în 2013 a fost o majorare de 29%, pentru medicamente PNS eliberate în ambulatoriu pentru diabet  majorarea a fost de 5,42%, iar pentru stări post-transplant – 3,60%. Sumele alocate pentru medicamentele eliberate în ambulatoriu pentru pacienţii cu boli rare au fost cu 2,07 % mai mari.
 
Mai mulţi bolnavi de cancer
 
În ceea ce priveşte numărul pacienţilor cu afecţiuni oncologice şi a suportului financiar (decontări realizate de CAS Argeş) o prezentare comparativă a celor doi ani, 2012-2013, s-a făcut la data de 30 septembrie. În 2012, erau în evidenţă 1.954 de pacienţi cu afecţiuni oncologice, consumul fiind de 11.367.000 lei. În 2013, la aceeaşi dată, CAS avea evidenţiaţi 2.045 pacienţi şi un consum de 13.167.720 lei. Procentual, numărul pacienţilor cu această patologie, aflaţi în evidenţa CAS Argeş, a crescut cu 5,80%. În cazul pacienţilor cu hepatita B şi C, în Argeş nu există liste de aşteptare pentru intrarea în tratament. Toate cele 27 de cereri au fost încadrate în termenele de transmitere către CNAS, pentru aprobarea tratamentului specific.
 
173 de milioane au plecat la spitale
 
În 2013, toate unităţile sanitare cu paturi aflate în contract cu CAS Argeş au fost mai bine finanţate comparativ cu anul precedent, bugetul alocat şi contractat de CAS Argeş pentru serviciile medicale spitaliceşti ajungând la valoarea totală de 173.207.380 lei. În 2012, pentru aceleaşi servicii s-au plătit doar 150.300.220 lei. În 2013, spitalele au încheiat contracte cu CAS şi pentru servicii clinice, investigaţii paraclinice şi servicii medicale de recuperare, decontate în condiţiile respectării legislaţiei.  
 
Tratamentele argeşenilor în străinătate au costat 1,8 milioane RON
 
Pentru plata serviciilor medicale de care au avut nevoie asiguraţii CAS Argeş în ţările Uniunii Europene pe parcursul lui 2013, CAS  a decontat suma de 1.894.256 lei. În ordinea sumelor, primele patru state în care s-au tratat argeşenii au fost Germania, Franţa, Austria şi Spania. În 2012, plata totală pentru categoria formulare europene a fost de 1.539.606 lei. Anul trecut, compartimentul specializat al CAS a eliberat 4.070 carduri şi 146 formulare europene, 28 dintre acestea reprezentând S02 (fostul E 112), prin care se aprobă efectuarea în unităţi spitaliceşti din străinătate a diverse tratamente şi intervenţii chirurgicale ce nu se pot face în timp util sau chiar deloc în România.  „În 2014, începem un an mult mai bun, cu un buget considerabil mai mare, repartizat pentru toată sfera Casei de Asigurări de Sănătate. Tot în 2014, sperăm să definitivăm proiectele strategice ale CNAS: cardul naţional de sănătate şi dosarul electronic al pacientului. S-au tipărit deja 4 milioane de carduri de sănătate, ce vor fi distribuite prin poştă. În acest fel, vom vedea serviciile medicale acordate, nu vor mai apărea suprapuneri de servicii, iar banii vor fi folosiţi cât mai bine în favoarea asiguratului“, a mai declarat Cristina Stocheci, preşedinte CAS Argeş.

Comments

comments

DISTRIBUIȚI