Activitatea de  control desfăşurată de ITM Argeş în perioada 1-15 septembrie 2015.

În domeniul relaţiilor de muncă

În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară activitate fără forme legale, ITM Argeş a efectuat un număr de 68 controale. Astfel, la 23 angajatori au fost depistate ca lucrând fără forme legale de angajare un număr de 34 persoane. În urma acestor controale au fost aplicate 18 amenzi, valoarea lor fiind în sumă de 289.500 lei.

La un angajator au fost găsite peste 5 persoane care prestau activitate fără forme legale de angajare. In acest caz au fost sesizate organele de cercetare penală.

Cu această ocazie ITM Argeş revine cu informarea privind dezavantajele ce rezultă în urma desfăşurării unei activităţi de către o persoană fără întocmirea de către angajator a formelor legale de angajare (lipsa vechimii în muncă; lipsa siguranţei salariului; lipsa ajutorului de somaj; lipsa dreptului la pensie; lipsa dreptului de asistenţă medicală gratuită; lipsa concediului medical; lipsa concediului de odihnă etc.)

Deficienţele constatate în urma controalelor:

–    neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat;
–    neacordarea drepturilor salariale;
–    netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor;
–    necompensarea în bani, la încetarea activităţii, a concediului de odihnă cuvenit;
–    neîncheiere contract individual de muncă în formă scrisă.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe :
– transport, construcţii, exploatări forestiere.
– fabricare ceramică, panificaţie, alimentaţie publică.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

În baza legii 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 74 controale. În urma acestor controale au fost  aplicate 8 amenzi valoarea totală a acestora fiind de 56.000 lei. 
                                                                                                                                                               
Deficienţele constatate în urma controalelor:
– lipsă instruire SSM;
– lipsă control medical periodic;
– organizarea activităţii de prevenire şi protecţie;
– necomunicare eveniment;
– lipsă echipament individual de protecţie.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe :
– construcţii; transport;  exploatări forestiere;
– panificaţie; fabricare ceramică

Persoanele care vor să sesizeze munca fără forme legale de angajare o pot face la numărul  de telefon 0248/223.408,  la adresa de e-mail itmarges@itmarges.ro, sau direct la sediul din Piteşti, Bulevardul Republicii, nr.11.

Comments

comments