În 2016, Casa de Asigurări de Sănătate Argeş a decontat servicii medicale în valoare de 578.477.590 lei

Unul dintre cele mai importante atribute ale Casei de Asigurari de Sanatate Arges este acela de a deconta furnizorilor de servicii medicale cu care se afla in contract, contravaloarea serviciilor medicale, medicamente si materiale sanitare oferite asiguratilor sai, atribut indeplinit pe tot parcursul anului trecut.

Numarul total de contracte cu furnizori de servicii medicale, medicamente si materiale sanitare, aflate in derulare la 31.12.2016, prelungite prin acte aditionale pentru perioada 01.01.2017-31.03.2017 este de 758, din care:
・    348  pentru asistenta medicala primara,
・    59 pentru specialitati clinice,
・    60 pentru specialitati paraclinice,
・    12 pentru recuperare,
・    75 pentru asistenta stomatologica,
・    20 pentru asistenta spitaliceasca,
・    1 pentru transport sanitar si consultatii de urgenta,
・    7 pentru ingrijire la domiciliu,
・    98 pentru acordarea medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu,
・    78 pentru acordarea dispozitivelor medicale.

In anul 2016, bugetul CAS Arges a fost de 578.477.590 lei si pentru cele mai importante asistente medicale, institutia a decontat urmatoarele sume:
・    pentru serviciile medicale din asistenta medicala spitaliceasca – 220.182.120 lei
・    pentru asistenta medicala primara – 48.437.550 lei  din care:
–  47.398.000 lei – activitate curenta
–  1.039.550 lei – activitatea medicilor de familie in centrele de permanenta aflate in relatie contractuala cu institutia
・    pentru activitatea in asistenta medicala pentru specialitati clinice – 17.579.000 lei
・    pentru asistenta medicala pentru specialitati paraclinice s-a decontat suma de 17.413.580 lei.
・    pentru activitatea in asistenta medicala stomatologica – 1.902.000 lei
・    pentru prestatiile medicale acordate in baza documentelor internationale – 11.164.900 lei
・    pentru medicamentele cu si fara contributie personala  – 147.41,270 lei.
・    pentru medicamente pentru boli cronice cu risc cresut utilizate in programele nationale de sanatate – 40.001.280 lei
・    pentru materialele sanitare specifice utilizate in programele de sanatate cu scop curativ – 2.648.950 lei
・    pentru dispozitivele si echipamentele medicale acordate asiguratilor argeseni, in functie de afectiune – 6.767.000 lei.

În 2016, prin Casa de Asigurari de Sanatate Arges s-au derulat urmatoarele programe si subprograme nationale de sanatate:

1.  PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI CARDIOVASCULARE

Subprogramul de tratament al pacientilor cu afectiuni cardiovasculare – proceduri de dilatare percutana;

2.  PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE
Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afectiuni oncologice
Subprogramul de radioterapie;

3.  PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIABET ZAHARAT;

4.  PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRATAMENT AL HEMOFILIEI ŞI TALASEMIEI;

5. PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRATAMENT PENTRU BOLI RARE: boala Fabry, Tirozinemie, Mucoviscidoza, Scleroza
6.  PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI ENDOCRINE: osteoporoza, gusa

7.  PROGRAMUL NAŢIONAL DE ORTOPEDIE

8.  PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ŢESUTURI ŞI CELULE DE ORIGINE UMANĂ: tratamentul starii posttransplant

9.  PROGRAMUL NAŢIONAL DE SUPLEERE A FUNCŢIEI RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENŢĂ RENALĂ CRONICĂ

Tot pe parcursul anului 2016, la nivelul institutiei s-au eliberat un numar de 7.109 carduri europene de sanatate si un numar de 479 certificate inlocuitoare ale acestora. De asemenea, auu fost eliberate un numar de 363  formulare europene dintre care 37 formulare S2 (Atestat privind mentinerea dreptului la prestatiile in curs pentru asigurarea de boala-maternitate), fostul E 112.

In ceea ce priveste cardurile nationale de sanatate, la finele anului trecut, la sediul CAS Arges se regaseau un numar de 7313 carduri nationale de sanatate neridicate de catre asigurati si returnate institutiei de catre Posta Romana.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here