Guvernul a aprobat, printr-un Memorandum, contractarea unui nou împrumut în valoare de 60 milioane euro, pentru finanțarea Proiectului de îmbunătățire a serviciilor judiciare.

Această sumă va fi alocată în baza unui Acord de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD). Costul total estimat al proiectului este de 65 milioane euro, din care 60 milioane euro din împrumutul BIRD și 5 milioane euro contribuția părții române, prin bugetul Ministerul Justiției România.

Împrumutul va sprijini măsurile privind modernizarea clădirilor instanțelor și a sistemelor informatice judiciare, incluse în Planul de acțiune pentru implementarea strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2016-2020, prin:

– Îmbunătățirea funcționării instanțelor și instituțiilor aflate sub autoritatea Ministerului Justiției, a sediilor instanțelor (reabilitarea, extinderea, construirea, dotarea cu mobilier a acestora) și a structurii IT din sistemul judiciar;

– Îmbunătățirea activității Oficiului Național al Registrului Comerțului, prin dotarea cu hardware, proiectarea, dezvoltarea și implementarea unui sistem de arhivare electronică;

– Îmbunătățirea activității parchetelor prin remedierea infrastructurii IT la nivel național și a infrastructurii de securitate la nivelul Ministerului Public;
Proiectul va fi implementat de Ministerul Justiției prin Unitatea de Management al Proiectului (numită Direcția de Implementare a Proiectelor Finanțate din Împrumuturi Externe – DIPFIE), existentă deja în cadrul instituției.

Împrumutul de 60 milioane euro va fi acordat de BIRD, pe o perioadă de 6 ani, în condiții financiare avantajoase pentru statul român.
Având în vedere etapele calendarului privind negocierea acestui acord de împrumut, acesta nu va avea impact asupra bugetului de stat pe anul 2016. Plata serviciului datoriei publice aferent împrumutului (rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumutului) se asigură conform legislației în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul finanțării rambursabile contractate de Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice, în vederea finanțării deficitului bugetului de stat și refinanțării datoriei publice.

Comments

comments