Printre cei care ne scriu se află şi cetăţeni care consideră că lucrează în medii toxice sau dăunătoare şi care doresc să primească sporuri la salariu. Pentru a primi aceste sporuri, condiţiile de muncă trebuie să fie prevăzute în legislaţia actuală.

Ne-am interesat şi am aflat că locurile de muncă în condiţii speciale sunt cele prevăzute în cuprinsul art. 30 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, sunt considerate locuri de muncă în condiţii speciale următoarele:

a) unităţile miniere, pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna respectivă;
b) activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii;
c) activităţile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale prevăzute de acte normative cu regim clasificat emise până la data intrării în vigoare a acestei legi;
d) aviaţia civilă, pentru personalul navigant;
e) unele activităţi artistice.

Comments

comments