Inspectoratul de Poliţie Judeţean Argeş organizează concurs pentru ocuparea a 14 funcţii cu personal din sursă externă, precum şi pentru ocuparea unei funcţii prin reîncadrare.

“Dacă îţi doreşti o carieră plină de provocări, te poţi înscrie până la data de 8 aprilie a.c., urmând a parcurge mai multe etape de selecţie. La nivel naţional s-a dat startul reîncadrărilor de personal şi angajărilor din sursă externă în Poliţie. Sursa de recrutare pentru concursuri este formată din persoanele care au avut calitatea de agent de poliţie şi îndeplinesc condiţiile legale pentru a fi reîncadrate. De asemenea, persoanele care doresc să devină agenţi de ordine publică se pot înscrie la concursul organizat” se arată într-un comunicat oficial al Biroului de Presă al IJP Argeş.

Dosarele de înscriere trebuie depuse în volum complet până la 15.04.2016 şi vor cuprinde: cererea de înscriere (Anexa nr. 5 ) şi CV; copii legalizate ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (copii legalizate a diplomei de bacalaureat şi a foii matricole);
copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, livretului militar; copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului; cazierul judiciar; caracterizarea de la ultimul loc de muncă, respectiv din instituţia de învăţământ în cazul absolvenţilor în primul an de la absolvire; 3 fotografii tip buletin de identitate; două fotografii color 9 x 12 cm; fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne; declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 6);
copia permisului de conducere;

Posturile de poliţie comunală disponibile în Argeş prin încadrare directă sunt: Mărăcineni, Popeşti, Ciomăgeşti, Dobreşti, Cuca, Bârla, Stolnici, Cocu, Uda, Vedea, Berevoeşti, Godeni, Ciofrângeni, Băiculeşti. Cel pentru reîncadrare este la Postul de Poliţie Sălătrucu.

Comments

comments