Hair-stylist Valentin Sandu: Ce este discriminarea?

„Discriminarea poate fi datorată unor factori precum rasă, etnie, naţionalitate, clasă socială, religie sau credinţă, sex, orientare sexuală, vârstă sau stare de sănătate. 

 

Cu toate că legislaţia privind drepturile internaţionale ale omului are la bază principiul non-discriminării, ea persistă sub diferite forme în fiecare ţară din lume.

Cu toate că persoanele şi mediile care promovează discriminarea diferă, la baza oricărei forme de discriminare stau ignoranţa şi prejudecata. Fie în cadrul societăţii în general, fie în mâna autorităţilor, discriminarea şi represiunea sunt un abuz asupra drepturilor omului, mai ales atunci când nu există pedeapsă pentru cei care o practică.

Chiar şi din punct de vedere religios „de este cineva fără de păcat, să ia piatra şi să arunce primul”, a spus Iisus când desfrânata a fost pusă la zid; prin asta dându-ne un exemplu viu de înţelegere şi toleranţă; de iertare faţă de aproapele nostru.

Tot El a spus „Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu judecata cu care judecaţi, veţi fi judecaţi, şi cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, şi bârna din ochiul tău nu o iei în seamă? Sau cum vei zice fratelui tău: Lasă să scot paiul din ochiul tău şi iată bârna este în ochiul tău? Făţarnice, scoate întâi bârna din ochiul tău şi atunci vei vedea să scoţi paiul din ochiul fratelui tău. “(Sf.Ev.Matei,Cap.7), judecata fiind a lui Dumnezeu şi nu a oamenilor. 

STOP TUTUROR FORMELOR DE DISCRIMINARE ŞI DE ABUZ INTERUMAN – deoarece Dumnezeu a creat omul (că este el desfrânat, beţiv, negru, chinez, homosexual, apolitic) cu liber arbitru tocmai din acest motiv, ca faptele sale să fie cele ce vor înclina balanţa judecăţii sale.

Şi din punct de vedere social şi psihologic să nu fim atât de intoleranţi; din intoleranţă născându-se marile răscoale, crime şi inchiziţii de-a lungul istoriei omenirii şi până în prezent. Se răscoală neam asupra altui neam din dorintţa de supremaţie şi autoritate; se impun reguli de orientare religioasă sau politică, împărţind acelaşi popor în mai multe caste. Devenim inumani şi nu putem acepta semenilor noştri să aibă altă orientare sexuală decât a noastră; etichetăm şi stigmatizăm pe oricine din motivele unor boli fizice sau psihice şi diferite forme de handicap.  

Trebuie să ne educam în spiritul toleranţei, atâta vreme cât nimic şi nimeni nu atentează la viaţă şi la integritatea noastră fizică sau psihică. Nu trebuie să uităm că Soarele răsare şi pentru cei buni şi pentru cei răi, cu toate acestea având toţi loc pe acest pământ”, a explicat Valentin Sandu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here