Executivul a aprobat un proiect de lege privind abilitatea Guvernului de a emite ordonanţe în perioada vacanţei parlamentare din luna ianuarie 2016 în domenii care nu fac obiectul legilor organice.

Proiectul de lege va fi transmis spre dezbatere și aprobare Parlamentului în procedură de urgență. Proiectul vizează domenii precum cel al finanțelor publice și economiei, dezvoltare regională și administrație publică, justiție, muncă și protecție socială, agricultură, dezvoltare rurală și mediu, comunicații și societate informațională, transporturi și cultură.

Astfel, în domeniul finanțelor publice, Guvernul vizează, printre altele, modificarea procedurilor naționale în domeniul ajutorului de stat și modificarea legii privind vânzarea produselor și garanțiilor asociate acestora.
Pentru dezvoltare regională și administrație publică, Executivul își propune să completeze Programul Național de Dezvoltare Locală, să modifice legea privind performanța energetică a clădirilor și pe cea de organizare și exercitare a profesiei de arhitect.

În ceea ce privește justiția, Executivul urmărește să reglementeze statutul personalului de probațiune și să completeze legea privind cazierul judiciar.
În domeniul muncii și protecției sociale, Guvernul vizează legislația privind formarea profesională a adulților și aprobarea cotizației anuale de participare a României la Asociația Internațională a Securității Sociale.

Pentru agricultură, dezvoltare rurală și mediu, Executivul își propune să modifice acte normative din domeniul producției, circulației și comercializării alimentelor, al produselor agroalimentare ecologice, al pomiculturii sau al regimului ariilor protejate, al conservării habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.
În transporturi sunt vizate acte normative care reglemetează gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, transportul în regim de taxi și închiriere ș.a.

Ordonanțele emise de Guvern în perioada vacanței parlamentare vor fi supuse spre aprobare Parlamentului, până la începutul primei sesiuni parlamentare a anului 2016.

Comments

comments