255 milioane lei alocați pentru plata unor drepturi salariale pentru personalul din învățâmântul preuniversitar de stat și din învăţământul special

Guvernul Cioloş a aprobat alocarea sumei de 254,7 milioane lei pentru finanțarea unor cheltuieli ale unităților de învățâmânt preuniversitar de stat finanțate de la bugetele locale, precum și ale unităţilor de învăţământ special finanțate din bugetele proprii ale județelor.

Astfel, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, se repartizează pe județe suma totală de 248,135 milioane lei. Banii vor fi utilizați astfel:

– 197,613 milioane lei pentru pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora.

– 50,522 milioane lei pentru plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.

De asemenea, pentru unităţile de învăţământ special și din centrele județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională, se repartizează județelor suma totală de 6,577 milioane lei din care:

– 5,083 milioane lei pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora.

– 1,494 milioane lei pentru plata plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special și din centrele județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională.

Banii se alocă din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, respectiv a comunelor, orașelor și municipiilor, sectoarelor și Municipiului București.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here